Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Eleonoraskolan

I Hallunda bygger kommunen en ny grundskola och anpassad grundskola med plats för ca 1000 elever. Det planeras även för en ny idrottshall.

Den nya skolan kommer att ligga på Borgskolans nuvarande plats i Hallunda och är klar för inflyttning under år 2025.

Illustrationsplan Eleonoraskolan. Arkitema.Förstora bilden

Illustrationsplan Eleonoraskolan. Arkitema.

Vad händer nu?

Rivningen av Borgskolan är snart avslutat och mark-, lednings- och grundläggningsarbeten tar vid. Under september påbörjas arbetet med nya mediaanslutningar för skolan, som yttre vatten och avlopp, el och ny fjärrvärmeanslutning. Samtidigt påbörjas grundläggning med mark- pålnings- och betongarbeten.

Buller
Pålningsarbetet kan innebära mindre vibrationer men framför allt buller då pålarna slås ner. Intilliggande fastigheter är inför byggstart besiktigade och mätare för buller och vibrationer är monterade i närområdet.

För arbetet med pålning följer vi Naturvårdsverkets allmänna råd (dessa hittar du här) om buller för byggarbetsplatser. Det är väldigt svårt att dämpa bullernivån då ljudet genereras högt upp i luften då fallhejaren träffar pålen.

Vi kommer dock att i möjligaste mån ta hänsyn till förskolan Prästkragens sovtider klockan 11.30–13.30, men i övrigt jobba på mellan klockan 7 och 18.

Pålningen kommer att påbörjas i månadsskiftet augusti/september, och pågå under ca sju–tio veckor, därefter kommer bygget att bli betydligt tystare.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Kontakt

Skolsatsning i Hallunda/Norsborg

Buller och bång blir snart kunskap och lärande.

Läs mer här om skolsatsningen i Hallunda/Norsborg

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: