Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Skolpaviljonger för Borgskolan

Borgskolan ska rivas och eleverna kommer att flytta in i skolpaviljonger på tomten där Gullvivans förskola låg, på Friggs väg, intill Lejonparken.

Botkyrka kommun bygger skolpaviljonger för Borgskolans 275 elever.

Förberedande markarbeten inför uppställningen av skolpaviljonerna startade 10 maj 2022.

Arbetet beräknas vara klart under hösten 2022 och flytten till paviljongerna sker under jullovet 2022.

Vi reser ett sporttält som ska användas som temporär idrottshall från vårterminen 2023.

Det som kommer att märkas mest är byggtrafik som använder Brages väg till och
från byggarbetsplatsen.

Entreprenör: Adapteo

Förstora bilden

Byggområde för skolpaviljonerna.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Kontakt

Harzin Latif, projektledare

harzin.latif@botkyrka.se

Skolsatsning i Hallunda/Norsborg

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: