Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldning avrådes

    Just nu är risken för skogsbrand stor. Räddningstjänsterna i Stockholms län har beslutat om att avråda från eldning. Beslutet gäller tills vidare. Mer information.

Skolpaviljonger för Borgskolan

Borgskolan ska rivas hösten 2022 och eleverna kommer att flytta in i skolpaviljonger på tomten där Gullvivans förskola låg, på Brages väg, intill Lejonparken.

Botkyrka kommun bygger skolpaviljonger för Borgskolans 275 elever.

Förberedande markarbeten inför uppställningen av skolpaviljonerna startade 10 maj 2022.

Arbetet beräknas vara klart till september 2022.

Det som kommer att märkas mest är byggtrafik som använder Brages väg till och
från byggarbetsplatsen.

Entreprenör: Adapteo

Byggområde för skolpaviljonerna.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Harzin Latif, projektledare

harzin.latif@botkyrka.se

Skolsatsning i Hallunda/Norsborg

Senast uppdaterad: