Öppna mobilmenyn

Detaljplan för Borgskolan

Bakgrund

Dagens skola inrymmer cirka 400 elever i årskurs F-6 samt en särskola. Ett ökat behov av elevplatser samt möjligheten att uppnå en bättre pedagogisk miljö har bidragit till ett behov av att ta fram en ny detaljplan.

Förslaget

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för F-9 skola och idrottshall samt att säkra goda skolmiljöer avseende friytor på skolgård. Vidare syftar planen till att säkra hög kvalitet gällande gestaltning samt möjliggöra för en funktionell och trygg skolmiljö. Planen ska även bidra med flexibilitet till den framtida skolverksamheten samt möjliggöra för en eventuell vidare utbyggnad.

Vad händer nu?

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar nu med att ta fram ett planförslag.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
Zillah Edström Bood
zillah.edstrom.bood@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Senast uppdaterad: