Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Detaljplan för ny skola i stadsdelen Hallunda – Norsborg, fd Borgskolan

Bakgrund

Dagens skola inrymmer cirka 400 elever i årskurs F-6 samt en särskola. Ett ökat behov av elevplatser samt möjligheten att uppnå en bättre pedagogisk miljö har bidragit till ett behov av att ta fram en ny detaljplan.

Förslaget

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för skola och idrottshall samt säkra goda skolmiljöer avseende utevistelse för fysisk aktivitet, lek och kreativitet. Den nya skolan ska vara väl anpassad till platsens förutsättningar, ha hög kvalité avseende gestaltning och utformning samt möjliggöra för en funktionell och trygg skolmiljö.

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslagets genomförande inte innebär någon betydande miljöpåverkan.

Vad händer nu?

Från den 20 juli 2022 till den 10 augusti 2022 granskades förslaget. Under rubriken "Granskningshandlingar" kan du hitta granskningsutlåtandet. Synpunkterna har inte inneburit några större förändringar av förslaget och detaljplanen kommer nu att kunna antas av samhällsbyggnadsnämnden den 13 september 2022.

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning antagande.pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2022-09-01 13.18
Plankarta antagande.pdf Pdf, 639.4 kB. 639.4 kB 2022-09-01 13.19
Granskningsutlåtande.pdf Pdf, 122.3 kB. 122.3 kB 2022-09-01 13.18
Undersökning Hallundaskolan.pdf Pdf, 297 kB. 297 kB 2022-05-04 09.45
Illustrationsplan 1_1000A3.jpg Jpg, 7.1 MB. 7.1 MB 2022-07-19 09.48
Gestaltningsprogram.pdf Pdf, 21.4 MB. 21.4 MB 2022-07-19 09.48

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
Zillah Edström Bood
zillah.edstrom.bood@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: