Öppna mobilmenyn

Hallundavägen - planprogram

Hur kan Hallundavägen omvandlas från genomfartsled till levande och trygg stadsmiljö med nya bostäder och offentliga platser? Det prövar nu kommunen genom ett planprogram.

Bakgrund

Planprogram för Hallundavägen syftar till att utveckla den fysiska miljön med offentliga platser och förtätningar längs Hallundavägen och i intilliggande kvarter. Målbilden är en levande stadsmiljö som präglas av trygghet, liv och rörelse; med bostäder och verksamheter; inkluderande offentliga rum; och fokus på fotgängare och cyklister snarare än fordonstrafik.

Ortofoto över planområdet.

Vad händer nu?

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick programuppdraget 13 december 2019 och kommunen tar nu fram ett förslag till planprogram. Längre fram i processen kommer förslaget att ställas ut, och det blir då möjligt att lämna synpunkter.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektledare
Susanna Findahl
susanna.findahl@botkyrka.se

Planarkitekt
Örjan Lindbeck
orjan.lindbeck@botkyrka.se

Senast uppdaterad: