Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Södra Kärsby

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en skolbyggnad samt en föreningsbyggnad i anslutning till Kärsby idrottsplats i sydvästra Norsborg.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden gav den 2020-06-09 § 154 samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för föreningsbyggnad i södra Kärsby i Norsborg. Bakgrunden till att ärendet var att sökande, Arameisk-syrianska kultur- och idrottsföreningen i Norsborg, i ett antal år haft dialog med kommunen att få tillgång till mark, alternativt en lokal, som kan motsvara föreningens behov. Den 26 maj 2016 antogs ”Riktlinjer för markanvisning till föreningar och samfund”, vilket innebar att samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att anvisa mark till föreningar och samfund som uppfyllde vissa grundläggande kriterier.

Samhällsbyggnadsnämnden gav även den 2021-12-14 §237 samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för skola i södra Kärsby i Norsborg. Bakgrunden är att friskolan Edessaskolan som hyr lokaler av kommunen i Borgskolan behöver flytta i och med den kommunala skolsatsningen på platsen. Edessaskolan har därför blivit markanvisade för att ta fram en skola på Kärsby IP.

I och med två olika nämndbeslut för att fram nya detaljplaner på södra Kärsby så förs de båda uppdragen inom samma detaljplanearbete.

En kartbild över södra Kärsby.

Vad händer nu?

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan. Längre fram i processen kommer förslaget att ställas ut, och det blir då möjligt att lämna synpunkter.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektledare
Simon Aspenberg
simon.aspenberg@botkyrka.se

Planarkitekt
Erik Åkesson
erik.akesson@botkyrka.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
sbf@botkyrka.se

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: