Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Växthuset

Nu prövas möjligheten att bygga kollektivtrafiknära bostäder i Slagsta.

Bakgrund

Förslaget fick planuppdrag 12 februari 2024.

Förslaget

Fastigheten Växthuset 1 är belägen i Slagsta, direkt väster om Slagsta-rondellen, vid korsningen Botkyrkaleden och Slagstavägen. På fastigheten har det tidigare bedrivits handelsträdgårdsverksamhet.

Flygbild över föreslaget område

Föreslaget område

Vad händer nu?

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick planuppdrag 12 februari 2024 och kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan. Längre fram i processen kommer förslaget att ställas ut, och det blir då möjligt att lämna synpunkter.

Senast uppdaterad:

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Planprocessen

Här är vi nu

Uppdrag

 

Kvar att göra

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Senast uppdaterad: