Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Muddring av Maden

Botkyrka kommun rensar bottensediment i dagvattenparken Madens dagvattensystem (övre delen) i Tullinge.

Rensning av diket samt kulvertering. Diket återställs till sitt befintliga skick. Diket kulverteras under stigen så att dagvatten rinner vidare till dammen.

Rensning av diket samt kulvertering. Diket återställs till sitt befintliga skick. Diket kulverteras under stigen så att dagvatten rinner vidare till dammen.

Syftet med rensningen är att ta bort en del av bottensedimentet från våtmarken som hör ihop till dagvattendammens system så att dammen med tillhörande system återfår sin ursprungliga reningskapacitet, volym och funktion.

Projektet ingår i Botkyrka kommuns satsning för att uppnå bättre ekologisk status i kommunens sjöar.

Vad händer nu?

Projeketet består av olika arbetsmoment. De första arbetsmomenten utfördes under 2022. De sista delarna av arbetsmomenten i vattenområdet kommer att startas vecka 36, 2023. Tidsplan tar hänsyn till naturen och djurlivet i området så att vi inte påverkar negativt, till exempel med grumligt vatten under känsliga perioder.

Tidplan

Sugmuddring vecka 36-39
Avvattning av massor vecka 40-41
Transport av massor vecka 42
Avetablering vecka 43-44

Tidplanen kan behöva justeras längs med projekttiden.

Muddring sker inom de orange cirklarna. Uppläggning och avvattning av massorna sker inom den blåa linjen. Den gula linjen visar körbar driftväg.

Muddring sker inom de orange cirklarna. Uppläggning och avvattning av massorna sker inom den blåa linjen. Den gula linjen visar körbar driftväg.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: