Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Tullinge gymnasium

Botkyrka kommun moderniserar och uppgraderar Tullinge gymnasium. Skolan är fullt utbyggd 2026 och kommer då att ge plats för 1100 elever - 400 fler än idag.

Hus A, har tidigare inte tillhört skolan men kommer nu bli skolans huvudbyggnad.

Hus A, har tidigare inte tillhört skolan, men kommer att bli skolans huvudbyggnad.

För att möta en allt större efterfrågan på gymnasieplatser kommer Tullinge gymnasium öka elevantalet från 700 upp till 1100 elever. Skolan planerar för fler klasser med samma programutbud som idag och start för ett ökat intag hösten 2026. De närmaste åren kommer vi att genomföra en modernisering och uppgradering av skolan. Ombyggnaden är planerad så att elever och lärare succesivt flyttar över i färdigställda hus på området. Undervisning pågår som vanligt och elevernas studiemiljö påverkas inte av ombyggnationen. Ett för skolan helt nytt hus tas i bruk och blir skolans huvudbyggnad. Befintliga byggnader byggs om invändigt och anpassas efter gymnasieprogrammens karaktär.

På den här sidan kan du följa byggprojektet, vill du veta mer om skolans verksamhet se tullingegymnasium.se.

Illustrationsplan Tullinge gymnasium, Cedervall arkitekterFörstora bilden

Illustrationsplan Tullinge gymnasium, Cedervall arkitekter

ETAPP 1
Ombyggnation av hus A. Hus A blir den nya huvudbyggnaden och är ett nytt hus för Tullinge gymnasium. Pågående ombyggnad påverkar inte skolans verksamhet.

Entreprenör: Boetten bygg

ETAPP 2
Fyra huskroppar som används av skolan i dag byggs om successiv (Hus B, C, D och E). Under den här perioden flyttar verksamheten i aktuellt hus tillfälligt in i hus A.

Vad händer nu?

Just nu pågår etapp 1
Hus A, som sen tidigare inte inrymt skolverksamhet, renoveras och färdigställs med moderna, anpassade skolsalar. Planeras vara färdigställt under 2024 med verksamhetsstart vårterminen 2025.

Etapp 2
Just nu pågår upphandling av entreprenör.

Detaljplanen är ute på samråd.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Sven Strand, byggprojektledare
sven.strand@botkyrka.se

Broschyr

Här kan du läsa mer om planerna kring skolans modernisering och uppgradering.
Tullinge gymnasium - broschyr Pdf, 3.6 MB.

Skolinformation

Gymnasieskolor i Botkyrka
Tullinge gymnasiums hemsida

Projektledare skolans verksamhet
Arild Lagerkvist, biträdande rektor
arild.lagerkvist@botkyrka.se

Senast uppdaterad: