Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Storvretsparken

Storvretens hjärta Storvretsparken ska rustas upp. Storvretsparken ska förstärkas som mötesplats, stadsdelspark, rekreationsområde och plats för evenemang. Upprustningen beräknas bli färdig sommaren 2022.

Vy över Storvretsparken med besökare.

Parken är idag sliten och i behov av en upprustning, men det finns också stora kvalitéer som ska tas tillvara. Upplevelsen av att befinna sig i en stor grön lunga ska bevaras och utvecklas.

Parkupprustningen innebär att:

  • Lekplatsen ska förnyas
  • Spontanidrottsplatsen ska rustas upp
  • Fler träd och blomrabatter ska planteras
  • Belysningen ska förbättras i hela parken
  • Parken kommer att få ett nytt konstverk
  • En fördröjning av dagvatten ska kunna ske för att undvika översvämning vid kraftiga regn.
  • En tydligare koppling från Tumba centrum och Storvreten centrum till Lida friluftsområde ska skapas genom parken

Dialogforum

Under våren 2018 hölls ett dialogforum om parken och en förstudie togs fram utifrån dialogen. Under 2019 sker planering och gestaltning av parken med hjälp av landskapsarkitekter. Parken kommer att byggas om etappvis under 2020–2022.

Konstverk i parken

I november 2018 genomförde Shabnam Faraee, konstnär, en workshop i Storvretsparken tillsammans med allmänheten. Under två dagar kom barn, ungdomar och vuxna till scenen i parken och målade. Genom att prata, äta och måla tillsammans tog Shabnam Faraee konstprocessen vidare. Konstverket finns på plats sedan 2020.

Projektet utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: