Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Aktuell bygginfo Tumba centrum och Tumba bussterminal

Hösten 2024 startar arbetet med att bygga om Tumba bussterminal. Den nya bussterminalen ska erbjuda fler bussavgångar, öka tryggheten och bli en mer trivsam plats att vistas på.

Här hittar du aktuell bygginformation kring de förändringar som pågår i samband med att den nya bussterminalen byggs om och byggs ut.

Sidan uppdateras löpande med aktuell information kopplat till projektet.

Läs mer härom hur Tumba centrum förändras.

Om byggprojektet

Fram till 2027 ska flera förbättringar genomföras kring Tumba centrum. Det handlar om förbättringar för gångare, cyklister, bilister och pendlare som kommer att få en säkrare och tryggare resa när alla förändringar är genomförda. Förbättringarna kommer att leda till att det blir enklare att ta sig till och från Tumba centrum, oavsett om man bor i området eller ska besöka Tumba centrum.

Tumba bussterminal byggs om från grunden för att möjliggöra fler bussavgångar, öka tryggheten och att göra den till en mer trivsam plats.

Ökad överblick av terminalen och bättre belysning är några av områdena som omfattas när terminalen byggs om. Rabatter, planteringar och tak är andra delar som ses över.

Aktuell bygginfo

Ny infartsparkeringsplats

Under sommaren påbörjas arbetet med den nya infartsparkeringsplatsen som kommer att ligga i anslutning till Hans Dahles väg/Åvägen/Hågelbyleden. Infarten till parkeringsplatsen kommer att vara från Hans Dahles väg.

Arbetet kommer att pågå fram in på hösten och parkeringsplatsen planeras öppna 1 november.

Den nya infartsparkeringsplatsen ersätter den parkeringsplats som kommer att byggas om till tillfällig bussterminal. När den permanenta bussterminalen är färdig kommer den tillfälliga busshållplatsen att återställas till infartsparkeringsplats igen. Den nya infartsparkeringsplatsen vid Hans Dahles väg kommer att finnas kvar.

Tillfällig bussterminal

Den 1 september stängs halva infartsparkeringen som ligger på Munkhättevägen vid järnvägsspåret och arbetet med den tillfälliga bussterminalen påbörjas. Den 15 september stängs resten av parkeringsplatsen för att göra plats för arbetet.

Arbetet planeras pågå under vardagar mellan kl. 07 och 17.

Den tillfälliga bussterminalen beräknas vara färdig och tas i bruk i mars 2025.

 

Flygfoto över Tumba centrum där infartsparkeringen vid järnvägsspåret är markerad.

Flygfoto över Munkhättevägen i centrala Tumba. Den tillfälliga bussterminalen kommer att ligga där det idag finns en infartsparkeringsplats, det blå området. En uppställningsplats för bussar samt pausutrymme för SLs personal byggs på det organgemarkerade området.

Senast uppdaterad:

Frågor?

Du hittar frågor och svar om projektet här.

Om du har ytterligare frågor om byggprojekten är du välkommen att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen per e-post eller per telefon till 08-530 610 00.


Senast uppdaterad: