Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Slättmalm

Det planeras för nya bostäder i östra Vårsta. I natur- och sjönära läge föreslås 350 nya bostäder i småhus och låga flerbostadshus, samt en förskola.

Bakgrund

Syftet med planen är att pröva möjligheten att skapa ett bostadsområde med naturnära bebyggelse i östra Vårsta inom fastigheter Malmbro Gård 1:4, Vårsta 1:20 och Vårsta 1:14 med flera.

I detaljplanarbetet föreslås även en ny förskola och två gruppboenden.

Från den 8 november till den 29 november 2017 hölls samråd för förslaget, och 14 september 2020 till den 12 oktober 2020 granskades förslaget.

Planen antogs av Kommunfullmäktige och beslutet har anslagits på kommunens anslagstavla 4 maj 2023.

Vad händer nu?

Den 29 maj 2023 vann detaljplanen laga kraft.

I ett första steg i utbyggnaden av det nya bostadsområdet i Slättmalm kommer det att utföras en grovplanering av hela området. Detta innebär att marken förbereds för kommande byggnation. I ett första skede kommer träd och buskar tas ner där det ska byggas gator och bostäder och i nästa skede kommer mark schaktas och fyllas upp för att uppnå lämplig höjdsättning av området. Slättmalm är en före detta grustäkt och det är idag stora nivåskillnader inom området, vilket innebär att på vissa ställen kommer massor schaktas bort och på andra ställen kommer marken fyllas upp. Området grovplaneras som en helhet för att kunna återanvända så mycket massor som möjligt inom området för att minimera antalet transporter ut från området. Det kommer ändå att bli nödvändigt med viss bortforsling eftersom området har ett överskott på massor.

Arbetsområdet kommer vara stängslat och i juni 2024 påbörjas arbetena med att ta ner vegetation, preliminärt vecka 23. Själva arbetet med att schakta startar i juli 2024 och i samband med schakten kommer sprängning förekomma.

Ordinarie arbetstider på plats kommer att vara vardagar mellan klockan 07.00-17:00, men visst arbete kan förekomma fram till klockan 19.

Alla transporter till och från området kommer ske via väg 225.

Entreprenör på plats är Veidekke.

Samråd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning_170921.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2020-04-23 12.08
170922_Plankarta Slättmalm_del 1.pdf Pdf, 783.1 kB. 783.1 kB 2020-04-23 12.08
170922_Plankarta Slättmalm_del 2.pdf Pdf, 786.6 kB. 786.6 kB 2020-04-23 12.08
Illustrationsplan 170904.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2020-04-23 12.08
5_Gestaltningsprogram.pdf Pdf, 38.8 MB. 38.8 MB 2020-04-23 15.42
MKB 170919 samrådshandling.pdf Pdf, 16.9 MB. 16.9 MB 2020-04-23 12.08

Granskning 1

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Illustrationsplan.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2020-09-14 16.26
Planbeskrivning_Slättmalm_granskning.pdf Pdf, 4.4 MB. 4.4 MB 2020-09-14 16.26
Plankarta Slättmalm_granskning (sida 1).pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2020-09-14 16.26
Plankarta Slättmalm_granskning (sida 2).pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2020-09-14 16.26
Samrådsredogörelse_ Slättmalm.pdf Pdf, 618.5 kB. 618.5 kB 2020-09-14 16.26
Gestaltningsprogram_uppdatering inför granskning.pdf Pdf, 34.7 MB. 34.7 MB 2020-09-14 16.26

Granskning 2

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskningsutlåtande efter granskning nr 1_ .pdf Pdf, 472.8 kB. 472.8 kB 2022-08-24 13.17
Planbeskrivning_Slättmalm_granskning nr 2.pdf Pdf, 4.8 MB. 4.8 MB 2022-08-24 13.17
Plankarta Slättmalm Granskning nr 2_del 1.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2022-08-24 13.17
Plankarta Slättmalm Granskning nr 2_del 2.pdf Pdf, 3.7 MB. 3.7 MB 2022-08-24 13.17
Illustrationsplan.pdf Pdf, 899.1 kB. 899.1 kB 2022-08-24 13.17

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gestaltningsprogram.pdf Pdf, 11.5 MB. 11.5 MB 2022-08-24 13.17
Trafikutredning.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2022-08-24 13.17
Förprojektering av väg 225 och infart till planområdet.pdf Pdf, 808.2 kB. 808.2 kB 2022-08-24 13.17
Tillägg till dagvattenutredningen.pdf Pdf, 558.1 kB. 558.1 kB 2022-08-24 13.17

Antagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning Slättmalm antagande.PDF Pdf, 4.8 MB. 4.8 MB 2023-05-11 14.17
Plankarta Slättmalm antagnde del 1.PDF Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2023-05-11 14.17
Plankarta Slättmalm antagande del 2.PDF Pdf, 3.8 MB. 3.8 MB 2023-05-11 14.17
Granskningsutlåtande_granskning nr 2.PDF Pdf, 255.4 kB. 255.4 kB 2023-05-11 14.17
Slättmalm illustrationsplan antagande.PDF Pdf, 899.2 kB. 899.2 kB 2023-05-11 14.17

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektledare
Simon Aspenberg
simon.aspenberg@botkyrka.se

Planarkitekt
Kaisa-Leena Aksli
kaisa-leena.aksli@botkyrka.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
sbf@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Planprocessen

Det här är klart

Uppdrag

Samråd

Granskning

Granskning nummer 2

Antagande

Laga kraft

Senast uppdaterad: