Öppna mobilmenyn

Tullinge

Här hittar du alla pågående planer och projekt i Tullinge. Se under Gällande detaljplaner för att hitta fastställda planer och program.

Pågående planer och program

 • Förskolan Sörgården

  Utökning av fastighet för befintlig förskola för att få en större gårdsyta och få utrymme för viss parkering.

 • Rikstens friluftsstad del 6

  Den sjätte utbyggnadsetappen av Rikstens friluftsstad med cirka 700 nya bostäder med varierande boendeformer.

 • Ringblomman

  Planförslaget innebär sex flerfamiljshus i fem plan vid korsningen Oxelvägen/Mellanbergsvägen.

 • Utökning av Brantbriks IP

  Utökning av fastighet för befintlig förskola för att få en större gårdsyta och få utrymme för viss parkering.

Byggprojekt

 • Alfred Nobels allé

  Längs Alfred Nobels allé planläggs nu för kontors- och industriverksamheter.

 • Banslättsskolan

  Botkyrka kommun bygger ut Banslättsskolan i Tullinge.

 • Falkbergsskolan

  Skolan rivs och flyttar in i nybbyggda lokaler.

 • Förskolan Vega

  Botkyrka kommun planerar att bygga en ny förskola i Riksten med plats för 180 förskolebarn.

 • Rikstens friluftsstad

  Totalt planeras 3 000 bostäder fram till 2030 på det område som tidigare var Tullinge flygplats

 • Rikstens friluftsstad del 4

  Den fjärde etappen av Rikstens friluftsstad innebär cirka 350 nya bostäder, en förskola och en ny kvarterspark.

Andra planer och program

 • Banslättparken

  Lekplatsen och bollplanen vid Banslätt ska utökas med lek för alla åldrar, häng och sport för ungdomar, gym, sittplatser och grillning.

 • Detaljplaneprogram för centrala Tullinge

  I detaljplaneprogrammet presenteras ett levande, grönt centrum med nya parker, stadskvarter, torg, bostäder och tillgängligare pendeltågsstation.

 • Stadskärnan Flemingsberg

  Huddinge och Botkyrka kommuner samarbetar om utvecklingen av den regionala stadskärnan Flemingsberg.

 • Utvecklingsprogram för Tullinge

  Utvecklingsprogrammmet för Tullinge beslutades av kommunfullmäktige år 2010.