Öppna mobilmenyn

Banslättparken

Lekplatsen och bollplanen vid Banslätt ska utökas med lek för alla åldrar, häng och sport för ungdomar, gym för alla åldrar och fina sittplatser och plats för grillning.

Trygghet och tillgänglighet är viktigt på platsen och belysningen kommer att förbättras i parken.

I dialog med medborgare

Under våren 2020 har en dialog pågått där medborgare som bor och verkar i området har fått tycka till om vad de önskar i parken. En arbetsgrupp av medborgare har lagt extra mycket tid och engagemang i parkens funktioner och utformning med särskilt fokus på tillgänglighet för alla. Tillsammans har de tagit fram ett program för parken.

Invigning 2022

Nu arbetar landskapsarkitekter fram ett förslag baserat på programmet och de ska även ta fram en modell som ska ställas ut på biblioteket vid årsskiftet 2020-2021.

Parken kommer att byggas under hösten 2021- hösten 2022 då vi hoppas kunna hålla en invigning.

Karta över Banslättparken

Trygghet och tillgänglighet är viktigt och belysningen kommer att förbättras i parken.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: