Öppna mobilmenyn

Regionala stadskärnan Flemingsberg

Botkyrka kommun har tillsammans med Huddinge kommun och Region Stockholm, tagit fram ett utvecklingsprogram för Flemingsberg. Utvecklingsprogrammet ger en vision av den regionala stadskärnan Flemingsberg år 2050 och hur vägen dit ser ut.

Utvecklingen av åtta regionala stadskärnor i Stockholm grundar sig i att mycket av Stockholmsregionen har kretsat kring Stockholms innerstad. Syftet med de regionala stadskärnorna är att sprida arbetsplatser, mötesplatser och utbud av kultur även till andra delar av regionen. Det är också ett sätt att motverka spridd bebyggelse i övriga delar av regionen samt minska bilåkandet. De regionala stadskärnor som ligger närmast Botkyrka kommun är Kungens kurva-Skärholmen och Flemingsberg.

Flemingsberg ska bli platsen där kunskap och kreativitet möts i södra Stockholm. Strategierna för att nå visionen är att sätta fokus på urbanitet och grönska, tillgänglighet och inkludering, innovationer och dynamik.

Utvecklingsplan på gång

Just nu arbetar vi gemensamt för att få fram en utvecklingsplan som visar hur Flemingsberg med sin närmiljö ska utvecklas rent fysiskt. Det är många fler bostäder, verksamheter och mötesplatser som ska få plats här, det mesta på Huddinge kommuns sida. De delar av Botkyrka kommun som ingår i utvecklingsplanen är delar av Tullinge villastad i norr till Hantverksbyn i söder.

Samråd om utvecklingsplanen kommer att ske under 2020. Botkyrkas del i planen baseras på ett samrådsförslag till gemensam fördjupad översiktsplan för Flemingsberg som presenterades 2009.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Utvecklingsledare
Heidi Pintamo
heidi.pintamo@botkyrka.se

Regionala stadskärnor

För att avlasta de centrala delarna i Sockholm och förbättra framkomligheten planeras åtta yttre regionala stadskärnor.

  1. Arlanda-Märsta
  2. Barkarby-Jakobsberg
  3. Kista-Sollentuna-Häggvik
  4. Täby centrum-Arninge
  5. Kungens kurva-Skärholmen
  6. Flemingsberg
  7. Haninge centrum
  8. Södertälje

Senast uppdaterad: