Öppna mobilmenyn

Regionala stadskärnan Flemingsberg

Samråd om Regionala stadskärnan Flemingsberg. Välkommen med synpunkter under perioden 1 februari - 15 april.

Visionsbild över park i Flemingsbergsdalen, ung man som cyklar, tegelhus, grönska

Visionsbild över park i Flemingsbergsdalen

Digitalt samråd

För att undvika smittspridning av Covid -19 ordnades ett digitalt samråd istället för ett fysiskt möte. Den ägde rum 11 mars 2021 via Botkyrka kommuns Youtubekanal.

Samrådet filmades och ligger kvar på Botkyrka kommun youtubekanal för dig som vill ta del av den. Filmen börjar med en presentation av utvecklingsplanen, därefter besvaras frågor som kunde ställas via en chatt.

Vad tycker du?

Visste du att Tullinge är en del av den Regionala stadskärnan Flemingsberg? Nu har Botkyrka och Huddinge kommun tagit fram en samrådsversion till Utvecklingsplan för den regionala stadskärnan Flemingsberg. På en översiktlig nivå, visar Utvecklingsplanen möjlig och önskad utveckling med sikte på år 2050. Av de delar av Botkyrka som ingår i utvecklingsplanen föreslås att

 • den största förändringen sker utmed Alfred Nobels allé. Vi vill se gatan bli en stadsgata med liv under dygnets olika timmar. Här finns plats för fler moderna företag, även bostäder och viss service. Platsen ligger en dryg kilometer från pendeltågsstationerna Flemingsberg och Tullinge och kommer ha än närmare till resten av regionen när all planerad infrastruktur är på plats.

 • Tullinge villastad utvecklas begränsat till en början. Senare bejakas fastighetsdelningar, främst utmed Dymmelkärrsvägen och Blickavägen. Detta kan ske i samband med att vatten- och avloppssystemet behöver större åtgärder. Vi vill värna Villastadens karaktär. Villastaden föreslås länkas ihop med närområdet genom fler gång- och cykelvägskopplingar. Enbart om behov finns i framtiden, kan en förlängning av Blickavägen till Alfred Nobels allé bli aktuell. Vi vill vara öppna för det då siktet är år 2050.

 • Hantverksbyn fortsätter att utvecklas med än bättre tillgänglighet. Första etappen i Förbifart Tullinge, Infart Riksten, kommer gå precis intill Hantverksbyn. En ny väg föreslås från Hantverksbyn till Björnkulla, där vill vi ha in alla slags trafikanter och fordon. Detta är också ett av alternativen där en framtida Spårväg Syd kan gå.

Dokument och länkar

Digitalt samråd 11 mars.

SAMRÅDSFÖRSLAG 2021: Utvecklingsplan för den regionala stadskärnan FlemingsbergPDF

Utvecklingsprogram för FlemingsbergPDF

Samrådsförslaget från 2009PDF

Regionala stadskärnan Flemingsberg

Samrådshandlingar

Samrådshandlingar finns att hämta på Tullinge bibliotek, Nyängsvägen 3b, eller i kommunhuset i Tumba, Munkhättevägen 45, i utställningsrummet. Där finns även en mindre utställning av planen.

Hur kan jag lämna synpunkter?

Du kan lämna synpunkter här på webbsidan, lämna dem i brevlådan på plan 2 i kommunhuset på Munkhättevägen, mejla dem till klf@botkyrka.se eller via brev.
Kom ihåg att ange KS/2019:00054.

Botkyrka Kommun
Samhällsutvecklingsavdelning
Munkhättevägen 45
147 85 TumbaFrivilligt

Frivilligt

Frivilligt. Väljer du att lämna din e-postadress får du bekräftelse via mejl och en kopia på din synpunkt.

Om regionala stadskärnor

Botkyrka kommun har tillsammans med Huddinge kommun och Region Stockholm, tagit fram ett utvecklingsprogram för Flemingsberg. Utvecklingsprogrammet ger en vision av den regionala stadskärnan Flemingsberg år 2050 och hur vägen dit ser ut.

Utvecklingen av åtta regionala stadskärnor i Stockholm grundar sig i att mycket av Stockholmsregionen har kretsat kring Stockholms innerstad. Syftet med de regionala stadskärnorna är att sprida arbetsplatser, mötesplatser och utbud av kultur även till andra delar av regionen. Det är också ett sätt att motverka spridd bebyggelse i övriga delar av regionen samt minska bilåkandet. De regionala stadskärnor som ligger närmast Botkyrka kommun är Kungens kurva-Skärholmen och Flemingsberg.

Flemingsberg ska bli platsen där kunskap och kreativitet möts i södra Stockholm. Strategierna för att nå visionen är att sätta fokus på urbanitet och grönska, tillgänglighet och inkludering, innovationer och dynamik.

Regionala stadskärnor

För att avlasta de centrala delarna i Sockholm och förbättra framkomligheten planeras åtta yttre regionala stadskärnor.

 1. Arlanda-Märsta
 2. Barkarby-Jakobsberg
 3. Kista-Sollentuna-Häggvik
 4. Täby centrum-Arninge
 5. Kungens kurva-Skärholmen
 6. Flemingsberg
 7. Haninge centrum
 8. Södertälje

 

 

Kontakt

Utvecklingsledare
Heidi Pintamo
heidi.pintamo@botkyrka.se

Senast uppdaterad:

Hitta på sidan