Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldningsförbud i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

Framtid för Tullinge

Utvecklingsprogrammmet för Tullinge beslutades av kommunfullmäktige år 2010. Kommunens arbete med långsiktig hållbar utveckling i Tullinge koncentreras till tre huvuduppgifter:

  1. Säkra och utveckla Tullinges kvaliteter.
  2. Utveckla dialogen med Tullingeborna.
  3. Gör det möjligt att leva klimatsmart.

Om utvecklingsprogrammen

Botkyrkas lokala utvecklingsprogram visar kommunens vilja och ambitioner för en mer jämlik och hållbar samhällsutveckling på ett sätt som fungerar över en längre tidsperiod. Utvecklingsprogrammen riktar sig till kommunens nämnder och är ett vägledande dokument för områdesutvecklingen.

Utvecklingsprogram för Alby

Utvecklingsprogram för Fittja

Utvecklingsprogram för Hallunda-Norsborg

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Kontakt

Tullinges områdesstrateg
Emilia Duvsjö
0722337460
emilia.duvsjo@botkyrka.se

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: