Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
 • Eldningsförbud i Stockholms län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

Byggprojekt

 • Alfred Nobels allé

  Längs Alfred Nobels allé planläggs nu för kontors- och industriverksamheter.

 • Banslättsskolan

  Botkyrka kommun bygger ut Banslättsskolan i Tullinge.

 • Bertheliusvägen 44

  Botkyrka kommun bygger ut Banslättsskolan i Tullinge.

 • Förskolan Vega

  Botkyrka kommun bygger en ny förskola i Riksten med plats för 180 förskolebarn.

 • Muddring av Maden

  Botkyrka kommun rensar bottensediment i dagvattenparken Madens dagvattensystem (övre delen) i Tullinge.

 • Rikstens friluftsstad

  Totalt planeras 3 000 bostäder fram till 2030 på det område som tidigare var Tullinge flygplats

 • Rikstens friluftsstad del 4

  Den fjärde etappen av Rikstens friluftsstad innebär cirka 350 nya bostäder, en förskola och en ny kvarterspark.

 • Sörgårdens lekplats

  Ombyggnation av Sörgårdens lekplats

 • Tullinge cykelgarage

  Mars 2022 invigdes det första cykelparkeringsgaraget i Botkyrka. Garaget är placerat nära ingången vid Tullinge pendeltågsstation.