Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Banslättsskolan

Botkyrka kommun planerar att bygga ut Banslättsskolan i Tullinge.

Banslättsskolan visionsbild.

För att ge plats åt Banslättskolans nya byggnad flyttades den befintliga paviljongen inför skolstart i augusti 2020.

Paviljongen kommer att tas bort när den nya skolbyggnaden är klar.

Inflyttning till den nya byggnaden beräknas till årsskiftet 2022/2023.

Vad händer nu?

Just nu pågår pålning och schaktningsarbeten.

Entreprenör: Heving & Hägglund AB.

Störande arbeten kan förekomma under byggtiden.
Arbeten kommer att utföras på vardagar kl. 07-18.
Bullrande arbeten får endast utföras kl. 09-17.

Avstängd gångväg

Gångvägen närmast Banslättsskolan kommer att vara avstängd mellan den 13 december 2021 till och med den 14 februari för att få plats med en kranbil.

Under tiden behöver en alternativ väg väljas av säkerhetsskäl. OBS! skolgården får inte användas som gångväg under skoltid.

Se bilderna nedan för avstängd väg respektive alternativ väg.

Avstängd gångväg

Avstängd gångvägAlternativ gångväg

Alternativ gångväg

Senast uppdaterad:

Kontakt

Byggprojektledare
Kenneth Aspemo
kenneth.aspemo@botkyrka.se

Banslättsskolan
Banslättsskolan

Senast uppdaterad: