Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Banslättsskolan

Botkyrka kommun planerar att bygga ut Banslättsskolan i Tullinge.

Banslättsskolan visionsbild.

För att ge plats åt Banslättskolans nya byggnad flyttades den befintliga paviljongen inför skolstart i augusti 2020.

Paviljongen kommer att tas bort när den nya skolbyggnaden är klar.

Inflyttning till den nya byggnaden beräknas till årsskiftet 2022/2023.

Vad händer nu?

Just nu pågår pålning och schaktningsarbeten.

Entreprenör: Heving & Hägglund AB.

Störande arbeten kan förekomma under byggtiden.
Arbeten kommer att utföras på vardagar kl. 07-18.
Bullrande arbeten får endast utföras kl. 09-17.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Kontakt

Byggprojektledare
Kenneth Aspemo
kenneth.aspemo@botkyrka.se

Banslättsskolan
Banslättsskolan

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: