Öppna mobilmenyn

Banslättsskolan

Botkyrka kommun planerar att bygga ut Banslättsskolan i Tullinge.

Banslättsskolan visionsbild.

För att ge plats åt Banslättskolans nya byggnad flyttades den befintliga paviljongen inför skolstart i augusti 2020.

Paviljongen kommer att tas bort när den nya skolbyggnaden är klar.

Vad händer nu?

Just nu pågår projektering av tillbyggnaden.

Arbetsområdet kommer att hägnas in och markarbeten är planerade att påbörjas under sommaren 2021.

Entreprenör: Heving & Hägglund AB.

Störande arbeten kan förekomma under byggtiden.
Arbeten kommer att utföras på vardagar kl. 07-18.
Bullrande arbeten får endast utföras kl. 09-17.

Inflyttning beräknas till årsskiftet 2022/2023.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Byggprojektledare
Kenneth Aspemo
kenneth.aspemo@botkyrka.se

Banslättsskolan
Banslättsskolan

Senast uppdaterad: