Öppna mobilmenyn

Falkbergsskolan

Botkyrka kommun har rivit större delen av Falkbergsskolan och bygger nu nya skollokaler med plats för 450 elever. Under byggarbetet utförs skolverksamheten i tillfälliga paviljonger.

På gång i projektet

I slutet av vecka 36 påbörjas arbetet med stomresning. Arbetet med stomresning beräknas pågå fram till vecka 44. Arbetet innebär att det kommer att vara mycket trafik/leveranser till och från byggområdet.

Mycket trafik vecka 37 - vecka 44
Arbetet med stomresningen pågår vardagar mellan kl. 08.00–17.00. Det kommer många leveranser under perioden vilket innebär en ökad trafik i området.

Trafiksituationen i området påverkas också. Byggtrafiken kommer att åka följande vägar: Huddingevägen - Nibblevägen - Östanvägen. På Östanvägen sker in- och utfart till byggarbetsplatsen. Från och med den 25 november 2019 är det parkeringsförbud på hela Östanvägen.

Klicka här för att se en karta för byggtrafikenPDF.

Arbetstider är vardagar mellan kl. 07.00-18.00.

Totalentreprenör är JSB Construction AB.

Paviljonger

Under byggarbetet utförs skolverksamheten i tillfälliga paviljonger. Alla 135 paviljonger blev färdigställda och togs i bruk höstterminen 2019.

Falbergsskolans tillfälliga paviljonger.

De tillfälliga paviljongerna blev färdigställda till höstterminens skolstart 2019.

Vanliga frågor och svar

När beräknas arbetet med allt kring Falkbergskolan vara klart?

Enligt preliminär tidplan ska skolan vara klar vårterminen 2022.

När ska rivningen av befintliga byggnader starta?

Rivningsarbetet påbörjades i slutet av november 2019. Rivningen beräknas ta ungefär fyra månader.

Hur kommer arbetet med Falkbergskolan påverka trafiken i området?

Entreprenören upprättar en trafikplan tillsammans med Botkyrka kommun. Mer information finns under rubriken "På gång i projektet - bygginformation" .

Om Falkbergsskolan

Falkbergsskolan ligger i Tullinge och är en högstadieskola med cirka 400 elever. Skolan byggdes 1957 och har därefter byggts till i flera omgångar. 2017 beslutade kommunstyrelsen i Botkyrka kommun att riva delar av skolan och bygga nya lokaler.

Visionsbild som visar hur den nya Falkbergsskolan är planerad att se ut.

Visionsbild som visar hur den nya skolan är planerad att se ut.

Senast uppdaterad: 03 september 2020

Kontakt

Byggprojektledare
Suzan Baraya
suzan.baraya@botkyrka.se

Kenneth Aspemo
kenneth.aspemo@botkyrka.se

Entreprenör
JSB Construction AB
Kent Friman, platschef
073-910 50 02

Falkbergsskolans webbsida
Falkbergsskolan

Senast uppdaterad: 03 september 2020