Öppna mobilmenyn

Falkbergsskolan

Botkyrka kommun har rivit större delen av Falkbergsskolan och bygger nu nya skollokaler med plats för 450 elever. Under byggarbetet utförs skolverksamheten i tillfälliga paviljonger.

På gång i projektet

Just nu pågår murning av fasaden , utvändiga markarbetan samt plåtbeklädnad av takfot och pappläggning. De yttre VA-arbetena börjar gå mot sitt slut. Det pågår även arbete med storköket, matsalen och aulan.

Arbete pågår vardagar mellan kl. 08.00–17.00. Det kommer många leveranser vilket innebär en ökad trafik i området.

Byggtrafiken åker följande vägar: Huddingevägen - Nibblevägen - Östanvägen.
På Östanvägen sker in- och utfart till byggarbetsplatsen. Det är parkeringsförbud på hela Östanvägen.

Klicka här för att se en karta för byggtrafiken Pdf, 240.2 kB..

Totalentreprenör är JSB Construction AB.

Paviljonger

Under byggarbetet utförs skolverksamheten i tillfälliga paviljonger. Alla 135 paviljonger blev färdigställda och togs i bruk höstterminen 2019.

Falbergsskolans tillfälliga paviljonger.

De tillfälliga paviljongerna blev färdigställda till höstterminens skolstart 2019.

Vanliga frågor och svar

När beräknas arbetet med allt kring Falkbergskolan vara klart?

Enligt preliminär tidplan ska skolan vara klar vårterminen 2022.

När ska rivningen av befintliga byggnader starta?

Rivningsarbetet påbörjades i slutet av november 2019. Rivningen beräknas ta ungefär fyra månader.

Hur kommer arbetet med Falkbergskolan påverka trafiken i området?

Entreprenören upprättar en trafikplan tillsammans med Botkyrka kommun. Mer information finns under rubriken "På gång i projektet - bygginformation" .

Om Falkbergsskolan

Falkbergsskolan ligger i Tullinge och är en högstadieskola med cirka 400 elever. Skolan byggdes 1957 och har därefter byggts till i flera omgångar. 2017 beslutade kommunstyrelsen i Botkyrka kommun att riva delar av skolan och bygga nya lokaler.

Visionsbild som visar hur den nya Falkbergsskolan är planerad att se ut.

Visionsbild som visar hur den nya skolan är planerad att se ut.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Byggprojektledare
Suzan Baraya
suzan.baraya@botkyrka.se

Kenneth Aspemo
kenneth.aspemo@botkyrka.se

Entreprenör
JSB Construction AB
Kent Friman, platschef
073-910 50 02

Falkbergsskolans webbsida
Falkbergsskolan

Senast uppdaterad: