Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Ny gul vädervarning i södra Stockholms län

    SMHI varnar för ett snöfallsområde som rör sig in västerifrån onsdag morgon och sprider vidare österut över området under dagen. Det kan snöa ymnigt och fram till onsdag eftermiddag kan det falla 5-10, lokalt 15, cm snö. I snöfallet tidvis friska vindbyar. Mer information.

Muddring av Maden

Botkyrka kommun rensar bottensediment i dagvattenparken Madens dagvattensystem (övre delen) i Tullinge.

Rensning av diket samt kulvertering. Diket återställs till sitt befintliga skick. Diket kulverteras under stigen så att dagvatten rinner vidare till dammen.

Rensning av diket samt kulvertering. Diket återställs till sitt befintliga skick. Diket kulverteras under stigen så att dagvatten rinner vidare till dammen.

Syftet med rensningen är att ta bort en del av bottensedimentet från våtmarken som hör ihop till dagvattendammens system så att dammen med tillhörande system återfår sin ursprungliga reningskapacitet, volym och funktion.

Projektet startar med etablering hösten 2022 och planeras bli klart senast våren 2023.

Projektet ingår i Botkyrka kommuns satsning för att uppnå bättre ekologisk status i kommunens sjöar.

Vad händer nu?

VA-enheten håller på att samordna med alla berörda aktörer inför starten.

Under november och december 2022 kommer en gångbro i området att stängas av för besökare. Gångbron stängs av för att vi ska kunna utföra muddringen på ett bra sätt. Ingångarna till bron är avstängd från båda håll.

Tidplan

Upprättande av driftgator: v 41 - v 44
Borttagning av rotsystem v 45 - v 48
Sugmuddring samt återställning av diket v 49 – v52
Avvattning av massor v 1 - v2
Transport av massor v 3
Avetablering v 4.

Tidplanen kan behöva justeras längs med projekttiden då arbetet kräver en isfri vattenspegel.

Muddring sker inom de orange cirklarna. Uppläggning och avvattning av massorna sker inom den blåa linjen. Den gula linjen visar körbar driftväg.

Muddring sker inom de orange cirklarna. Uppläggning och avvattning av massorna sker inom den blåa linjen. Den gula linjen visar körbar driftväg.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: