Öppna mobilmenyn

Parkering Brantbrinks IP

Botkyrka kommun planerar att bygga en parkering för cirka 80 bilar på ytan mellan Tullinge SK:s klubbstuga och Berteliusvägen.

Behovet av fler parkeringsplatser vid Brantbrinks IP är stort och har varit det en längre tid. Många parkerar längs Flottiljvägen vilket gör det svårt för lokaltrafiken att ta sig fram. Det är även många som parkerar i bostadsområdet vilket gör det svårt med framkomligheten i området.

Vad händer nu?

Under februari kommer träd att fällas och transporteras bort. Vi har märkt de träd som behöver fällas för att parkeringen ska kunna byggas. In- och utfart kommer att byggas i egen regi av kommunen. Anbudsförfrågan för parkeringen är ute och vi räknar med att ha en upphandlad entreprenör som kan påbörja arbetet i slutet av februari.

Området ligger inom Tullinge vattentäkt vilket innebär stor försiktighet gällande arbeten i känslig miljö.

Preliminär tidplan är att ha parkeringen färdig under hösten 2021.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Byggprojektledare
Kenneth Aspemo
kenneth.aspemo@botkyrka.se


Brantbrinks IP:s webbsida
Brantbrinks IP

Senast uppdaterad: