Öppna mobilmenyn

Parkering Brantbrinks IP

Botkyrka kommun planerar att bygga en parkering för cirka 80 bilar på ytan mellan Tullinge SK:s klubbstuga och Berteliusvägen.

Behovet av fler parkeringsplatser vid Brantbrinks IP är stort och har varit det en längre tid. Många parkerar längs Flottiljvägen vilket gör det svårt för lokaltrafiken att ta sig fram. Det är även många som parkerar i bostadsområdet vilket gör det svårt med framkomligheten i området.

Vad händer nu?

I dagsläget jobbar vi med att ta fram tillstånd för hantering av dagvatten. Området ligger inom Tullinge vattentäkt vilket innebär stor försiktighet gällande arbeten i känslig miljö.

Preliminär tidplan är att påbörja arbetet under hösten 2020 för att ha parkeringen färdig våren 2021.

Senast uppdaterad: 16 september 2020

Kontakt

Byggprojektledare
Kenneth Jansson
kenneth.jansson@botkyrka.se


Brantbrinks IP:s webbsida
Brantbrinks IP