Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldningsförbud i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

Rikstens friluftsstad

Rikstens friluftsstad ligger söder om Tullinge på det område som tidigare var Tullinge flygplats. Översiktsplanen antogs av Botkyrka kommun 2003. De första bostäderna började byggas 2006. I juni 2017 tecknades ett nytt ramavtal med utökad ambition – totalt planeras 3 000 bostäder fram till 2030.

Arbetet planeras att ske i färre och större detaljplaner än vad som var planerat från början. Det bedöms ske i nio detaljplaner, istället för som tidigare planerat i 13 detaljplaner.

Runt 2030 kommer det att finnas 3 500 bostäder för cirka 10 000–12 000 personer. Hösten 2017 var cirka 800 bostäder klara och idag bor över 2 700 personer här. ​I Rikstens friluftsstad är det nära till naturen och området erbjuder varierande boendeformer och en blandning av bostäder, arbetstillfällen och kommunal service.

Plan över Rikstens friluftsstad


Nio etapper och en företagspark

Programmet för Rikstens friluftsstad omfattar nio detaljplaner, eller områden, och ska resultera i 3500 bostäder för cirka 10 000–12 000 personer när allt är färdigbyggt runt 2030. Det tidigare flottiljområdet med sina utbildningsbyggnader, studentbostäder och lokaler för småföretag är ett komplement till området.

  • Detaljplanen för område 1, vid Flottiljvägen, vann laga kraft i juni 2006 och omfattar cirka 350 bostäder. De första Rikstensborna flyttade in under 2007. Förskolan Nova med plats för 100 barn öppnade i november 2008.
  • I området för detaljplan 2, längs Hanvedens Allé och Mulleparken, påbörjades bygget 2009. Det ska bli 300 bostäder och de första flyttade in 2010.
  • Detaljplanen för område 3, ”Kansliområdet”, vann laga kraft i augusti 2011 och omfattar cirka 230 nya bostäder. Här finns Rikstens skola, som stod klar i augusti 2013. Under 2015 byggdes skolan ut och när den nya delen var klar höstterminen 2016 rymde den 600 elever. Här finns även förskolan Luna som startade sin verksamhet 2011 och Stella som startade 2012. Hösten 2016 påbörjade Botkyrkabyggen uppförandet av 72 lägenheter.
  • Detaljplanen för område 4, vid Hanvedens Allé mot Pålamalmsvägen, vann laga kraft i juni 2018. Planen möjliggör för 350 nya bostäder med blandad bebyggelse och en förskola med sex avdelningar.
  • För område 5, ”Bergsområdet” är detaljplanearbetet för närvarande vilande.
  • För område 6; planläggning för detaljplan 6 påbörjades hösten 2017.
  • Detaljplanen för Rikstens företagspark vann laga kraft den 28 juni 2018. Rikstens företagspark kommer att ligga i områdets nordöstra del och ska bli ett område för små och medelstora företag.


Flygbild över Rikstens frlluftsstad

Flygbild över området taget september 2015. Fotograf: Bergslagsbild AB.

Samhällsservice i Riksten

I Rikstens friluftsstad finns det totalt tre förskolor, Nova, Luna och Kometen med plats för cirka 250 barn. I etapp 4 byggs ytterligare en förskola med sex avdelningar.

Rikstens skola är i drift och den första etappen av skolan stod klar hösten 2013. Skolan rymmer idag 300 elever från förskoleklass till årskurs 4. Skolan är helt klar till höstterminen och kan ta emot 600 elever upp till årskurs 9.

Rikstenshallen, som ligger i anslutning till Rikstensskolan, renoverades och upprustades hösten 2012. Rikstenshallen används förutom skolans verksamheter av olika föreningar och idrottsklubbar.

Läs mer om förskolor och skolan via länken under "Relaterade länkar".

Kommunikationer

Med cykel tar du dig de drygt tre kilometrarna till Tullinge station på cykelvägar.

Buss 721 går mellan Rikstens friluftsstad och Tullinge station.

Pendeltåget från Tullinge station tar cirka 20 minuter till Stockholm eller Södertälje.

Trafikverket planerar att bygga ”Infart Riksten” som är en ny väg från väg 226 till väg 571/Pålamalmsvägen. Mer information finns på Trafikverkets webbplats .

Rekreation och fritid

I Rikstens friluftsstad är naturen nära, Lida friluftsgård, Brantbrinks idrottsplats med bland annat tennis och ishall, golfbanan och givetvis de vida gröna fälten och Hanvedens strövområden söderut.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: