Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Rikstens friluftsstad del 4

Den fjärde utbyggnadsetappen av Rikstens friluftsstad innebär cirka 350 nya bostäder med blandad bebyggelse, en ny förskola med palts för 180 barn samt en ny kvarterspark. En ny in- och utfart för bilister kommer att byggas från Pålamalmsvägen.

Karta över området.

För större delen av området ges möjlighet för byggnation av friliggande enbostadshus, radhus, parhus, kedjehus alternativt flerbostadshus.

Detaljplanen är flexibel och reglerar inte var de olika hustyperna kan byggas, bortsett från flerbostadshus som är placerade mot Pålamalmsvägen och på vissa kvarter söder om Hanvedens Allé. För att minimera utfarterna på Hanvedens allés norra och södra sida där trädallé ska finnas har antalet utfarter reglerats i planbestämmelse, detta för att åstadkomma en sammanhängande trädplantering på dessa sidor av gatan.

Detaljplanen antogs av  kommunfullmäktige den 31 maj 2018.

Vad händer nu?

Byggstart för vatten, avlopp och kommunala vägar påbörjades i mitten av september 2019 ock kommer att pågå fram till maj 2023.


Byggnation av de 350 bostäderna samt förskolan Vega pågår.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: