Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Rikstens friluftsstad del 4

Den fjärde utbyggnadsetappen av Rikstens friluftsstad innebär cirka 350 nya bostäder med blandad bebyggelse, en ny förskola med palts för 180 barn samt en ny kvarterspark. En ny in- och utfart för bilister kommer att byggas från Pålamalmsvägen.

Karta över området.

För större delen av området ges möjlighet för byggnation av friliggande enbostadshus, radhus, parhus, kedjehus alternativt flerbostadshus.

Detaljplanen är flexibel och reglerar inte var de olika hustyperna kan byggas, bortsett från flerbostadshus som är placerade mot Pålamalmsvägen och på vissa kvarter söder om Hanvedens Allé. För att minimera utfarterna på Hanvedens allés norra och södra sida där trädallé ska finnas har antalet utfarter reglerats i planbestämmelse, detta för att åstadkomma en sammanhängande trädplantering på dessa sidor av gatan.

Detaljplanen antogs av  kommunfullmäktige den 31 maj 2018.

Vad händer nu?

Byggstart för vatten, avlopp och kommunala vägar påbörjades i mitten av september 2019.

Efter den provborrning som vi utförde i Hanvedens allé under hösten 2019 går vi nu vidare med nästa steg. I samband med den fortsatta utbyggnaden av Riksten friluftsstad behöver dagvattennätet i Hanvedens allé förstärkas.

Arbetet med dagvattennätet är planerat att starta i mitten av mars och kommer att pågå cirka tre månader. Arbetet kommer att utföras på dagtid under vardagar. Under produktionstiden kan arbetet medföra buller från maskiner och trafikstörningar.

Byggstart för de 350 bostäderna samt förskolan kommer att påbörjas tidigast 2020.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: