Öppna mobilmenyn

Pågående planer och program

 • Förskolan Sörgården

  Utökning av fastighet för befintlig förskola för att få en större gårdsyta och få utrymme för viss parkering.

 • Rikstens friluftsstad del 6

  Den sjätte utbyggnadsetappen av Rikstens friluftsstad med cirka 700 nya bostäder med varierande boendeformer.

 • Ringblomman

  Planförslaget innebär sex flerfamiljshus i fem plan vid korsningen Oxelvägen/Mellanbergsvägen.

 • Utökning av Brantbriks IP

  Utökning av fastighet för befintlig förskola för att få en större gårdsyta och få utrymme för viss parkering.