Öppna mobilmenyn

Pågående planer och program

 • Centrala Tullinge - planprogram

  I detaljplaneprogrammet presenteras ett levande, grönt centrum med nya parker, stadskvarter, torg, bostäder och tillgängligare pendeltågsstation.

 • Förskolan Sörgården

  Utökning av fastighet för befintlig förskola för att få en större gårdsyta och få utrymme för viss parkering.

 • Rikstens friluftsstad del 6

  Den sjätte utbyggnadsetappen av Rikstens friluftsstad med cirka 700 nya bostäder med varierande boendeformer.

 • Ringblomman

  Planförslaget innebär sex flerfamiljshus i fem plan vid korsningen Oxelvägen/Mellanbergsvägen.

 • Ulfsbergsgården

  Förslaget innebär 60 nya bostäder i form av 29 radhus och två mindre flerbostadshus.