Öppna mobilmenyn

Riksten friluftsstad del 6

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i september 2016 uppdrag från Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en detaljplan för Riksten friluftsstad del 6.

Förslaget

Detaljplanens syfte är att möjliggöra den sjätte utbyggnadsetappen av Rikstens friluftsstad, med uppskattningsvis cirka 700 nya bostäder med varierande boendeformer. Denna del bildar de centrala delarna i stadsdelen, vilken kommer att få tät bostadsbebyggelse med möjlighet till service, förskola, skola samt parker med mera.

Vad händer nu?

Utredningsarbete inom flera områden pågår.  

Planprocessen

Här är vi nu

Uppdrag

 

Kvar att göra

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektledare
Magnus Hansson
magnus.hansson@botkyrka.se

Planarkitekt
Örjan Lindbeck
orjan.lindbeck@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: