Öppna mobilmenyn

Tumba

Här hittar du alla pågående planer och projekt i Tumba. Se under Gällande detaljplaner för att hitta fastställda planer och program.

Pågående planer och program

 • Tuna torg

  Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att utveckla området vid Tuna torg med bostäder och service.

 • Björnen 23 och Vargen 12

  Förslaget till detaljplan ska möjliggöra en förskola i två våningar och en byggnad med förråd för uthyrning.

 • Harbro backe

  Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av cirka 550 bostäder i Storvreten nära Tumba centrums service och kommunikationer.

 • Hästen 19

  Nu pågår ett planarbete för att tillskapa fler bostäder nära Tumba centrums service och kommunikationer.

 • Kassmyraåsen del 1

  Från industri till bostadsområde - nu prövas möjligheten att bygga bostäder i det nedlagda grustaget i Kassmyra.

 • Nytt kommunhus

  Syftet med förslaget till detaljplan är ett nytt kommunhus och parkeringsgarage, Projektet är vilande i avvaktan på kompletterande utredningar.

 • Skyttbrink 27

  Förslaget gäller tillbyggnad och utvidgning av en industrifastighet i Skyttbrink.

 • Södra Hamradalen - planprogram

  Nu prövas möjligheten att bygga verksamheter, bostäder och service ett stenkast från Tumba station

 • Älgen-Sågaren

  I och med detaljplanen för Älgen-Sågaren prövas möjligheten till ett tillskott av bostadsbebyggelse som komplement till befintliga bostadshus på fastigheterna Älgen 32 m. fl. på Grödingevägen mellan Kungsvägen och Gröndalsvägen.

 • Tumba 8:455

  Nu prövas möjligheten att bygga 13 radhus på fastigheten Tumba 8:455.

Byggprojekt

 • Skrävsta ridanläggning

  Renoveringsarbetet av den kommunala ridanläggningen är påbörjat och beräknas vara färdigt under 2021.

 • Skyttbrinks gymnasium

  På Skyttbrinkgymnasiets skolgård har kommunen påbörjat ett arbete med att bygga en ny skolpaviljong.

 • Skyttbrink gymnasium - skolpaviljonger

  Den nya skolpaviljonen, om cirka 300 kvadratmeter, kommer att bestå av tre klassrum med plats för totalt 90 elever.

 • Björkhaga skola

  Botkyrka kommun planerar för om- och nybyggnad av Björkhaga skola i Tumba.

 • Ametisten

  Ametistens förskola byggs om till en förskola för 180 barn.

 • Storvretsparken

  Storvretens hjärta Storvretsparken rustas upp.

 • Hågelbyparken

  Under hösten 2019 påbörjades den första etappen av ett större renoveringsarbete i Hågelbyparken.

 • Solhöjden lekplats

  En ny mindre lekplats kommer att anläggas inom bostadsområdet Solhöjden.

 • Tumba skog

  I detaljplanen föreslås cirka 550 naturnära bostäder med gångavstånd till Tumba station.

Andra planer och program

 • Strukturplan Storvreten

  Storvreten i Tumba är i behov av förnyelse. Kommunen har tagit fram en plan för hur det ska gå till.