Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldningsförbud i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

Andra planer och program

  • Strukturplan Storvreten

    Storvreten i Tumba är i behov av förnyelse. Kommunen har tagit fram en plan för hur det ska gå till.