Öppna mobilmenyn

Byggprojekt

 • Skrävsta ridanläggning

  Renoveringsarbetet av den kommunala ridanläggningen är påbörjat och beräknas vara färdigt under 2021.

 • Skyttbrinks gymnasium

  På Skyttbrinkgymnasiets skolgård har kommunen påbörjat ett arbete med att bygga en ny skolpaviljong.

 • Skyttbrink gymnasium - skolpaviljonger

  Den nya skolpaviljonen, om cirka 300 kvadratmeter, kommer att bestå av tre klassrum med plats för totalt 90 elever.

 • Björkhaga skola

  Botkyrka kommun planerar för om- och nybyggnad av Björkhaga skola i Tumba.

 • Ametisten

  Ametistens förskola byggs om till en förskola för 180 barn.

 • Storvretsparken

  Storvretens hjärta Storvretsparken rustas upp.

 • Hågelbyparken

  Under hösten 2019 påbörjades den första etappen av ett större renoveringsarbete i Hågelbyparken.

 • Solhöjden lekplats

  En ny mindre lekplats kommer att anläggas inom bostadsområdet Solhöjden.

 • Tumba skog

  I detaljplanen föreslås cirka 550 naturnära bostäder med gångavstånd till Tumba station.