Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Björkhaga skola

Botkyrka kommun bygger om och bygger nytt på Björkhaga skola i Tumba.

Visionsbild: TOL Arkitekter AB. Visionsbilden visar den nybyggda delen av Björkhaga skola.

Visionsbild: TOL Arkitekter AB. Visionsbilden visar den nybyggda delen av Björkhaga skola.

Vad händer nu?

I september 2022 startar etableringen av byggarbetsplatsen och stängsel kommer på plats.

Hela projektet med om- och nybyggnad kommer att pågå till 2027.

Kulturhistoriska värden

Byggnaderna som är från tidigt 1900-tal kommer att rustas upp och bevaras.


Entreprenör: Mobil Bygg AB

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Kontakt

Sevil Erdal, projektledare
sevil.erdal@botkyrka.se

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: