Öppna mobilmenyn

Björkhaga skola

Botkyrka kommun planerar för om- och nybyggnad av Björkhaga skola i Tumba.

Just nu pågår förberedelser och utredning av skolans nuvarande och framtida lokalbehov.

Kulturhistoriska värden

Byggnaderna som är från tidigt 1900-tal kommer att rustas upp och bevaras.

Björkhaga skola med skolgård.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: