Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Björkhaga skola

Botkyrka kommun planerar för om- och nybyggnad av Björkhaga skola i Tumba.

Visionsbild: TOL Arkitekter AB. Visionsbilden visar den nybyggda delen av Björkhaga skola.

Visionsbild: TOL Arkitekter AB. Visionsbilden visar den nybyggda delen av Björkhaga skola.

Kulturhistoriska värden

Byggnaderna som är från tidigt 1900-tal kommer att rustas upp och bevaras.

Vad händer nu?

Förberedande arbete för uppförande av tillfälliga paviljonger pågår sedan mars 2022. Arbetena innebär bland annat etablering av byggstaket och förberedande arbeten för en infartsväg.

Paviljongerna beräknas vara färdiga för inflytt till höstterminen 2022.

Entreprenör för arbetet med uppförande av paviljongerna:
Expandia Moduler AB.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Sevil Erdal, projektledare
sevil.erdal@botkyrka.se

Senast uppdaterad: