Öppna mobilmenyn

Hågelbyparken

Under hösten 2019 påbörjades den första etappen av ett större renoveringsarbete i Hågelbyparken. I den första etappen ingår bland annat renovering av murar och huvudbyggnadens entré.

Entrén till Hågelbyparken

Etapp 1

Den första etappen av renoveringen omfattar stabilisering, dränering och ytskiktsrenovering av murar samt renovering av huvudbyggnadens entré och ombyggnad av trädgårdsmästarvillans trappa. I anslutning till murar och trappan finns befintliga räcken, grindar med mera som kommer att rostskyddsbehandlas och täckmålas.

Etapp 2

Projektering pågår för etapp 2 och omfattar åtgärdsförslag av 22 byggnader i Hågelbyparken som i nuläget behöver renoveras eller byggas om. Det innefattar bland annat herrgården, orangeriet, vattentornet, trädgårdsmästarbostaden, logen, ladugården/stallet och 4H-gården.

Eftersom Hågelbyparkens byggnader och konstruktioner delvis är unika och har ett mycket högt kulturhistoriskt värde, sker projekteringen med hänsyn till att ta vara på samma material och utformning. Byggnaderna ska fortsatt samverka med omgivningen och samstämma med parkens övriga anläggningar.

Senast uppdaterad:

Läs mer om Hågelbyparken

Senast uppdaterad: