Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Skolskjutsar och persontransporter

    Från och med måndag 27 mars, kommer persontransporterna som kommunen tillhandahåller för skola, daglig verksamhet och dagverksamhet fungera som vanligt igen. Vi utreder ärendet vidare för att säkerställa processerna. Mer information.

LSS-boende i Uttran

Botkyrka kommun planerar att bygga ett nytt LSS-boende i Uttran.

Planskiss på blivande LSS-boendet

Planskiss på blivande LSS-boendet

Vad händer nu?

Här ska skapas ett trivsamt boende för sex kommuninvånare som är i behov av särskilt stöd. Den befintliga byggnaden på Skolvägen 2 (fastighet Uttran 1:18), kommer att rivas och ett nytt enplanshus på ca 600 kvm kommer att uppföras.

Rivning planeras till våren 2023, och byggstart beräknas till sommaren. Färdigställandet är planerat till i slutet på april 2024.

Vill du veta mer om LSS?

Informationsmöte

Vill du veta mer om boendeformen "Bostad med särskilt service för vuxna enligt LSS" är du välkommen på informationsmöte måndagen den 15 maj, klockan 17.30 i Kommunhuset i Tumba, Munkhättevägen 45, sal Strange på plan 2. Ingen föranmälan krävs.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Kontakt

Harzin Latif, projektledare
harzin.latif@botkyrka.se

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: