Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldningsförbud i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

Sandstugans lekplats

En ny lekplats kommer att anläggas i Sandstugan. Lekplatsen kommer att ligga mellan husen på Tant gröns väg 76 och 78.

En enkät delades ut till samtliga boende på Tant grön och Tant bruns väg under oktober 2021. Då var det möjligt att lämna synpunkter på vad parken ska innehålla.

Ett gestaltningsförslag är nu framtaget. Starten för byggnation beräknas till sommaren 2022.

Illustrationsplan Sandstugans lekplats

Illustrationsplan Sandstugans lekplats

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: