Öppna mobilmenyn

Skrävsta ridanläggning

På Skrävsta ridanläggning bedriver Botkyrka ridsällskap verksamhet, bland annat ridskola och fritidsgård. Anläggningens byggnader ägs av Botkyrka kommun och under sommaren/hösten 2019 kommer kommunen att påbörja ett renoveringsarbete.

Vad händer nu?

I juni 2019 påbörjades byte av radiatorer i det stora ridhuset, från direktel till vattenburen värme via luft/vattenpump. Ventilationsaggregat kommer att uppgraderas och alla kanaler ska rensas.

I ridhuset ska vi också inom kort göra en miljöinventering av väggskivor för att undersöka om de eventuellt har mögelangrepp. I så fall kommer de att tvättas alternativt bytas ut.

Belysningen i ridhuset kommer också att bytas ut till mer energieffektiva alternativ än i dagsläget.

Under sommaren 2019 kommer kommunen att upphandla målning av stora ridhuset och ett av stallen. Arbetet kommer att pågå under hösten 2019. Arbeten med övriga fastigheter och mark kommer fortsätta under 2019-2020.

Senast uppdaterad: 30 april 2020

Kontakt

Projektledare
Kenneth Jansson
kenneth.jansson@botkyrka.se

Botkyrka ridsällskap
Botkyrka ridsällskaps webbplats

Senast uppdaterad: 30 april 2020