Öppna mobilmenyn

Skrävsta ridanläggning

Renoveringsarbetet av den kommunala ridanläggningen är påbörjat och beräknas vara färdigt under 2021.

Skrävsta ridanläggning

Renoveringen innefattar

 • Dränering av mark vid byggnader
 • Dränering av mark kring hagar
 • Byte av belysningsarmaturer och belysningar i byggnader
 • Målning av nya- och gamla ridhuset samt stallet
 • Renovering av kök i nya ridhuset
 • Byte av alla ytterdörrar samt alla boxar i stallet
 • Byte av fönster och fönsterkarmar i byggnader
 • Renovering av takavvattning på byggnader
 • Omläggning av tak på byggnader
 • Höjning av tak på en byggnad
 • Renovering av staket
 • Mögelsanering av ridhus
 • Nytt inpasseringssystem installerat
 • Ny puts på Smedjans- och sjukstallets fasader
 • Nytt kök i lilla huset samt ny uteplats och ny puts på fasad
 • Nya stenkistor för bättre dränering.

Det här har gjorts

 • Stora stallet ombyggt och alla hästar har fått egna boxar.
 • Stora ridhuset ytrenoverat och fått ny ledbelysning, värme och ventilation, och elinstallationen ska uppgraderas. Allt svartmögel sanerat​
 • Alla boxar har fått foderautomater installerade, ​
 • Lilla ridhuset har fått nytt tak och ny port, stora ridhuset ommålat​
 • Smedjan och Lilla privatstallet har fått fasaderna renoverade.​
 • Dörrar åtgärdas i alla byggnader och hela larmsystemet byts ut till ett modernare.​
 • Renovering av staket och parkeringar​

Status: Pågående arbeten är omdränering av nya ridhusets fasad och justering av parkeringsyta. Projektet avslutas 2021. ​

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: