Öppna mobilmenyn

Solhöjden lekplats

En ny mindre lekplats kommer att anläggas inom bostadsområdet Solhöjden. Den kommer att ligga i slänten nedanför bussvändplanen invid Planetbacken.

En enkät har delats ut till samtliga boende på Solhöjden i början av oktober 2019. Då var det möjligt att lämna synpunkter på vad parken ska innehålla.

Starten för byggnationen av lekplatsen börjar vintern 2020 och färdigställandet våren 2021.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: