Öppna mobilmenyn

Solhöjden lekplats

En ny mindre lekplats kommer att anläggas inom bostadsområdet Solhöjden. Den kommer att ligga i slänten nedanför bussvändplanen invid Planetbacken.

En enkät har delats ut till samtliga boende på Solhöjden i början av oktober 2019. Här var det möjligt att lämna synpunkter på vad parken ska innehålla.

Nu pågår utformningsarbetet av lekplatsen av en projektör. Därefter kommer en entreprenör att anlägga lekplatsen.

Starten för byggnationen av lekplatsen planeras till hösten 2020 och färdigställandet våren 2021.

Senast uppdaterad: 26 februari 2020