Öppna mobilmenyn

Solhöjden lekplats

En ny mindre lekplats kommer att anläggas inom bostadsområdet Solhöjden. Den kommer att ligga i slänten nedanför bussvändplanen invid Planetbacken.

En enkät har delats ut till samtliga boende på Solhöjden i början av oktober 2019. Då var det möjligt att lämna synpunkter på vad parken ska innehålla.

Starten för byggnationen av lekplatsen börjar vintern 2020 och förväntas vara färdigt under hösten 2021. Ursprungligen beräknades lekplatsen vara klar under våren 2021 men arbetstiden har förlängts på grund av dåliga markförhållanden.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: