Öppna mobilmenyn

Tumba skog

Detaljplanen för Tumba skog vann laga kraft i oktober 2020. Projektet omfattar 550 naturnära bostäder med gångavstånd till Tumba station.

Vad händer nu?

Detaljplanen vann laga kraft 2020-10-28. Att detaljplanen vunnit laga kraft innebär att den kan börja genomföras.

Utbyggnad av den nya vägen genom området (Blekängsvägen) samt ombyggnation av del av KP Arnoldssons väg ingår i den första etappen som kommer att byggas ut. I den första etappen byggs också en ny parkeringsplats samt en ny gångbana längs del av Kyrkvärdsvägen, enligt en överenskommelse med Botkyrkabyggen.

De träd som skulle fällas för gatan är nere och kommunens entreprenör fortsätter nu med byggandet av gatan.

Exploatören undersöker för närvarande möjligheten att utöka antalet bostäder med ytterligare 150 mindre lägenheter som inte skulle påverka byggnadsavtrycket. De mindre lägenheterna är tänkta att möta efterfrågan på små bostäder för bland annat äldre och yngre personer.

Illustration som visar hur området Tumba skog kan komma att se ut

Illustration som visar hur området kan komma att se ut

Om projektet

Projektets syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse. Det planeras för cirka 700 naturnära bostäder med gångavstånd till Tumba station och en ny väg som går genom området och ansluter till KP Arnoldssons väg.

Den nya bebyggelsen innefattar lamellhus och kvarter med tre till fem våningar, samt radhus med två till tre våningar. Den nya vägen genom området får namnet Blekängsvägen. Blekängsvägen utförs som ett urbant stråk med några kommersiella lokaler mot gatan, kantstensparkering, trädplantering samt gång- och cykelbana.

Inom området byggs också två nya parker med lekplatser. De nya parkerna kommer att få namnen Skogsgläntan och Källan. Parken Källan ligger vid den naturliga vattenkälla som finns inom området och vattenkällan kommer att ingå som en del i parken.

Det byggs också gångstråk genom skogen för att befintliga bostadsområden ska få en koppling till den skog som bevaras i detaljplanen samt för att binda ihop den nya bebyggelsen med befintlig bebyggelse.

I den skog som bevaras kommer bland annat två nya grillplatser att anordnas och ett par fladdermusholkar att sättas upp.

Vad händer nu?

Detaljplanen vann laga kraft 2020-10-28. Att detaljplanen vunnit laga kraft innebär att den kan börja genomföras. Kommunen har handlat upp en entreprenör som kommer börja sina arbeten under sommaren.

Utbyggnad av den nya vägen genom området (Blekängsvägen) samt ombyggnation av del av KP Arnoldssons väg ingår i den första etappen som kommer att byggas ut. I den första etappen byggs också en ny parkeringsplats samt en ny gångbana längs del av Kyrkvärdsvägen, enligt en överenskommelse med Botkyrkabyggen.

De träd som skulle fällas för gatan är nere och kommunens entreprenör fortsätter nu med byggandet av gatan.

Illustration. Flerbostadshus, tallar, människor. Blå himmel.

Det planeras för 550 naturnära bostäder med gångavstånd till Tumba station och en ny väg som går genom området och ansluter till KP Arnoldssons väg.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektledare
Susanne Moberg
susanne.moberg@botkyrka.se

Mark- och exploateringsenheten
mex@botkyrka.se

Avstängd gång- och cykelväg

På grund av vägarbete är gång- och cykelväg avstängd fram till november 2022.

Ta del av informationskartan här Pdf, 438.6 kB.

Senast uppdaterad: