Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Frågor och svar

Varför sprängs det?

Sprängningsarbeten pågår under hösten för att anlägga den nya gatan Blekängsvägen och anslutningsvägar till den. Det kommer också att sprängas vid Kyrkvärdsvägen för att anlägga parkering.

Sprängningar får ske mellan kl. 7-18 under vardagar.


Varför sker inte sprängningar och störande skraparbete på fasta tider?

Entreprenören planerar sprängningar arbetet efter behov.


Har ni koll på vibrationerna från sprängningarna?

Vi har gjort en riskanalys och utifrån den har det utförts besiktningar och satts upp vibrationsmätare. I och med att husen som berörs som är grundlagda på berg krävs ett avstånd på 50 meter mellan sprängningar och hus enligt svensk standard.


Vad händer om det uppstår skador hemma hos mig i samband med sprängningarna?

Dokumentera skadorna och kontakta kommunen. Sedan görs en besiktning och därefter en bedömning av hur man går vidare. Man går då till exempel igenom dokumentation från sprängningen och din dokumentation. Skador som orsakats av sprängningarna ersätts.


Hur länge kommer ni att spränga?

Hela entreprenaden ska vara klar i slutet av 2022. Under perioden kommer det att behöva sprängas på olika platser inom anläggningsområdet. Kommunens sprängningar beräknas avslutas före årsskiftet. I samband med exploatörens entreprenad kommer ytterligare sprängarbete ingå. Mer information kommer att publiceras under störningsmeddelanden på botkyrka.se.


Jag och mina husdjur mår dåligt av sprängningarna. Vad ska vi göra?

Vi förstår att sprängningarna orsakar besvär för både människor och djur och beklagar detta. Tyvärr kan vi inte styra över entreprenaden vilket också innebär att vi inte kan styra vid vilka tidpunkter på dagen som sprängningarna sker.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: