Öppna mobilmenyn

Uttrans strandpromenad

Upprustningen av Uttrans strandpromenad pågår under hösten och vintern 2019 och kommer att avslutas under våren 2020.

Planen är att strandpromenaden vid Uttran ska få fler sittplatser, en lekpark, bättre belysning och bättre framkomlighet. Det ska även finnas ramp för sjösättning av småbåtar i Vattraviken.

Strandpromenaden ska utvecklas med attraktiva platser för vistelse med utsikt över vattnet. Ett mål vid upprustningen är att göra strandpromenaden tillgängligare för personer med funktionshinder.

Ny upphandling

Under våren 2019 delades projektet upp i tre delar: konstruktion, landskap och belysning. Samtliga delar omarbetas om förenklas och ska därefter handlas upp var för sig.

Nu pågår byggande av konstruktionsdelarna. I denna entreprenad kommer det att byggas en ny båtbrygga och en tillgänglighetsanpassad strandpromenad. Konstruktionen ska vara klar till nästa båtsäsong.

Illustrationsbild Uttrans strandpromenad

Illustrationsbild Uttrans strandpromenad

Detta har hänt

För att kommande konstruktion av bryggor ska utformas på bästa sätt var första steget att genomföra en geoteknisk undersökning samt provgrävning. Vid den geoteknisk undersökning som gjorde vid Uttran strandpromenad, upptäcktes hålrum i delar av marken som nu har åtgärdats.

Under våren genomfördes en trädinventering av björkallén längs med Strandvägen. Trädinventeringen påvisade ett antal riskträd i allén som genom beviljat tillstånd av länsstyrelsen kommer att tas ned i samband med nybyggnationen. Ersättningsträd kommer att planteras när parken byggs om.

För att möjliggöra arbetet måste såväl bryggan som parkområdena på båda sidor om den kommande strandpromenaden vara tömda på båtar och övrig utrustning den 1 november 2018. Båtar och övrigt som ligger kvar efter detta datum kommer att fraktas bort av kommunen och köras på tipp/skrotas.

Foto från arbetet med Uttrans strandpromenad.

Arbetet med Uttrans strandpromenad löper på. Nu kan man skönja hur båtbryggedelen kommer att se ut. Räckesståndarna för promenaddelen börjar också dyka upp.

Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Senast uppdaterad: 26 februari 2020