Öppna mobilmenyn

Älgen-Sågaren

Centrala Tumba är en plats med mycket kvaliteter i form av service och kollektivtrafik. I och med detaljplanen för Älgen-Sågaren prövas möjligheten till ett tillskott av bostadsbebyggelse som komplement till befintliga bostadshus på fastigheterna Älgen 32 m. fl. på Grödingevägen mellan Kungsvägen och Gröndalsvägen.

Bakgrund

Botkyrkabyggen begärde i oktober 2015 planbesked för byggnation av flerbostadshus på fastigheten Älgen 32 m. fl. i centrala Tumba. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om positivt planbesked den 15 mars 2016.

kartbild

Vad händer nu?

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick planuppdraget den 9 juni 2020 och kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan. Längre fram i processen kommer förslaget att ställas ut, och det blir då möjligt att lämna synpunkter.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektledare/planarkitekt
Örjan Lindbeck
orjan.lindbeck@botkyrka.se

Senast uppdaterad: