Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nytt kommunhus

Syftet med förslaget till detaljplan är ett nytt kommunhus och parkeringsgarage på fastigheterna Kunskapen 3 samt Bangården 1.

Bakgrund

I juni 2015 beslutade kommunstyrelsen i Botkyrka kommun att utreda frågan om ett nytt kommunhus. I november 2016 beslutade kommunstyrelsen om placering av nytt kommunhus intill Xenter på Utbildningsvägen i Tumba. Den 7 juni 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om ett lokalprogram för Botkyrka kommuns nya kommunhus med tillhörande parkeringshus.

Det är byggföretaget In3prenör AB som får uppdraget att rita och bygga vårt nya kommunhus och parkeringshus i Tumba. Beslutet fattade kommunstyrelsen vid mötet måndag 8 oktober 2018. In3prenör ska samarbeta nära kommunen i en så kallad samverkansentreprenad.

Förslaget

Det nya kommunhuset ska rymma arbetsplatser för drygt 800 medarbetare på 14 400 kvadratmeters lokalarea. Kommunhuset och parkeringsgaraget ska utformas med hög kvalitet avseende gestaltning, funktion och tillgänglighet.

Det nya kommunhusets entré ska innehålla medborgarservice, utställningar, café och restaurang samt möteslokaler. Ytorna runt kommunhuset ska utföras som en park- och torgyta som riktar sig till både kommunhusets och Xenters besökare och anställda. Intill kommunhuset, närmare järnvägen kommer ett parkeringshus att byggas för cyklar och bilar.

Vad händer nu?

Projektet är vilande i avvaktan på kompletterande utredningar.

Planprocess

Här är vi nu

Uppdrag


Kvar att göra

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten
plan@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: