Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Upphävande av tomtindelningsplan Tumbabrink 2

Syftet med planförslaget är att upphäva tomtindelningsplanen TUMBA 1-13 för fastigheten Tumbabrink 2.

Med ett upphävande av tomtindelningsplanen kan fastigheten överensstämma med gällande detaljplan ”KV Tuna Björnen m-fl. från 1970” som reglerar minsta fastighetstorlek till 600 kvm. Detta gör det möjligt för Tumbabrink 2 att styckas.

Vad händer nu?

 Samrådet för upphörandet av tomtindelningsplanen för Tumbabrink 2 var den 29 augusti 2022-15 september 2022. Nu sammanställs en samrådsredogörelse och sedan tas ett beslut i ärendet.

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning Tumbabrink 2 upphävande av tomtindeningsplan.pdf Pdf, 654.7 kB. 654.7 kB 2022-08-25 16.35

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
Erik Åkesson
erik.akesson@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Planprocess

Det här är klart

Uppdrag


Här är vi nu

Samråd


Kvar att göra

Antagande

Laga kraft

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: