Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Vårsta-Grödinge

Här hittar du alla pågående planer och projekt i Vårsta-Grödinge. Se under Gällande detaljplaner för att hitta fastställda planer och program.

Pågående planer och program

 • Detajplaneprogram för Kassmyra

  Kommunen ska upprätta ett detaljplaneprogram för Kassmyraåsen och hur området kan utvecklas.

 • Grindstugan

  Nu prövas möjligheten att bygga bostäder i naturnära läge i Grödinge.

 • Sibble

  Inom området pågår arbete med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp. I samband med det prövas möjligheten att förtäta området.

 • Slättmalm

  I natur- och sjönära läge i östra Vårsta planeras 350 nya bostäder i småhus och låga flerbostadshus, samt en förskola.

Byggprojekt

 • Ensta förskola

  Kommunen planerar att bygga en ny förskola med plats för 135 barn i Grödinge.

 • Ensta vård- och omsorgsboende

  Kommunen planerar att bygga ett vård- och omsorgsboende i korsningen Dalvägen/Brotorpvägen i Grödinge.