Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Byggprojekt

 • Dagvattendammar i Bremora

  Botkyrka kommun anlägger två dagvattendammar för att uppnå bättre ekologisk status i Malmsjön.

 • Ensta förskola

  Kommunen planerar att bygga en ny förskola med plats för 135 barn i Grödinge.

 • Ensta vård- och omsorgsboende

  Kommunen planerar att bygga ett vård- och omsorgsboende i korsningen Dalvägen/Brotorpvägen i Grödinge.

 • Kassmyraåsen del 1

  Från industri till bostadsområde - nu prövas möjligheten att bygga bostäder i det nedlagda grustaget i Kassmyra.

 • VA-utbyggnad Sandviken

  Utbyggnad av vatten och avlopp till Sandviken, Grödinge.