Öppna mobilmenyn

Ensta vård- och omsorgsboende

Botkyrka kommun planerar att bygga ett vård- och omsorgsboende i korsningen Dalvägen/Brotorpvägen i Grödinge. Vård - och omsorgsboendet omfattar 60 lägenheter.

Just nu pågår upphandling av totalentreprenör för nybyggnaden av Ensta vård- och omsorgsboende. Enligt preliminär tidplan kan markarbeten påbörjas under hösten 2020.

Senast uppdaterad: 07 september 2020

Kontakt

Projektledare
Suzan Baraya
suzan.baraya@botkyrka.se