Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
 • Eldningsförbud i Stockholms län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

VA-utbyggnad Sandviken

Botkyrka kommun bygger en allmän va-anläggning i Sandviken för att tillgodose områdets behov av en ledning för vatten och avlopp.

Utbyggnaden startar hösten 2022 med förstudie och projektering. Anläggningen planeras bli helt klar 2028.

Utbyggnaden i Sandviken i Grödinge omfattar 147 fritidshus, varav 13 är permanentbostäder.

Vad händer nu?

Hösten 2022 startar förstudie och projektering med bland annat:

 • Olika anslutning- och utbyggnadsalternativ
 • Omsättning och dimensionering
 • Redundans, dricksvattensäkerhet
 • Dimensionering inklusive behov och placering av anläggningar
 • Kontroll av sträckning och möjliga förläggningsalternativ per delsträcka
 • Geoundersökning

Förprojektering innebär:

 • Förslag på sträckning inklusive profiler med enklare geo
 • Placering av anläggningar
 • Dimensionering av anläggningar

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektledare

Osman Hussein
070-108 61 37
osman.hussein@botkyrka.se

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: