Öppna mobilmenyn

Pågående planer och program

 • Detajplaneprogram för Kassmyra

  Ange lämplig sidinformation

 • Grindstugan

  Nu prövas möjligheten att bygga bostäder väster om Kagghamraområdet.

 • Sibble

  Inom området pågår arbete med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp. I samband med det prövas möjligheten att förtäta området.

 • Slättmalm

  I natur- och sjönära läge i östra Vårsta planeras 350 nya bostäder i småhus och låga flerbostadshus, samt en förskola.

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen har ansvaret för att förvalta vårt fysiska samhälle.

Tekniska förvaltningen