Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Pågående planer och program

  • Detaljplaneprogram för Kassmyraåsen

    Kommunen ska upprätta ett detaljplaneprogram för Kassmyraåsen och hur området kan utvecklas.

  • Grindstugan

    Nu prövas möjligheten att bygga bostäder i naturnära läge i Grödinge.

  • Slättmalm

    I natur- och sjönära läge i östra Vårsta planeras 350 nya bostäder i småhus och låga flerbostadshus, samt en förskola.

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen har ansvaret för att förvalta vårt fysiska samhälle.

Tekniska förvaltningen