Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Grindstugan

Nu prövas möjligheten att bygga bostäder i naturnära läge i Grödinge.

Bakgrund

Från den 1 februari till 1 mars 2021 hölls samråd för förslaget, och mellan 5e juli 2021 och 19 augusti 2021 granskades förslaget.

Förslaget

Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra byggnation av cirka 40 bostadsenheter i form av enbostadshus, parhus, radhus och kedjehus.

Kartliknande illustration

Illustration Grindstugan

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslagets genomförande inte innebär någon betydande miljöpåverkan. Under rubriken ”Samråd” kan du läsa Undersökningen som är underlag för det särskilda beslutet.

Vad händer nu?

Den 5 april 2022 antogs planförslaget av samhällsbyggnadsnämnden. Om inga överklaganden kommer in innan 13 maj vinner planen laga kraft.

Ortofoto som visar ungefärlig planområdesgräns.

Ortofoto som visar ungefärlig planområdesgräns.

Tyck till!

Skicka dina synpunkter via formuläret eller till vår postadress:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Botkyrka kommun
147 85 Tumba

När du skickar in synpunkter till oss blir de offentlig handling.
De personuppgifter du lämnar hanterar vi enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR.Frivilligt

Frivilligt

Frivilligt. Väljer du att lämna din e-postadress får du bekräftelse via mejl och en kopia på din synpunkt.

Handlingar

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
Lotta Kvist
lotta.kvist@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Planprocessen

Det här är klart

Uppdrag

Samråd


Här är vi nu

Antagande

 

Kvar att göra

Laga kraft

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: