Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Slättmalm

Nu prövas möjligheten att bygga bostäder i östra Vårsta. I natur- och sjönära läge planeras 350 nya bostäder i småhus och låga flerbostadshus, samt en förskola.

Bakgrund

Syftet med planen är att pröva möjligheten att skapa ett bostadsområde med naturnära bebyggelse i östra Vårsta inom fastigheter Malmbro Gård 1:4, Vårsta 1:20 och Vårsta 1:14 med flera.

I detaljplanarbetet föreslås även en ny förskola och två gruppboenden.

Från den 8 november till den 29 november 2017 hölls samråd för förslaget, och 14 september 2020 till den 12 oktober 2020 granskades förslaget.

Planen ställdes ut till andra granskning 26 augusti 2022 till 26 september 2022.

Vad händer nu?

Den 27 april 2023 antogs planförslaget av kommunfullmäktige. Protokollet har justerats och beslutet har anslagits på kommunens anslagstavla 5 maj 2023. Om inga överklaganden kommer in senast 29 maj vinner planen laga kraft.

När du skickar in handlingar till oss blir de offentliga handlingar. De personuppgifter du lämnar hanterar vi enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Här kan du läsa mer om hanteringen av personuppgifter.

Samråd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning_170921.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2020-04-23 12.08
170922_Plankarta Slättmalm_del 1.pdf Pdf, 783.1 kB. 783.1 kB 2020-04-23 12.08
170922_Plankarta Slättmalm_del 2.pdf Pdf, 786.6 kB. 786.6 kB 2020-04-23 12.08
Illustrationsplan 170904.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2020-04-23 12.08
5_Gestaltningsprogram.pdf Pdf, 38.8 MB. 38.8 MB 2020-04-23 15.42
MKB 170919 samrådshandling.pdf Pdf, 16.9 MB. 16.9 MB 2020-04-23 12.08

Granskning 1

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Illustrationsplan.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2020-09-14 16.26
Planbeskrivning_Slättmalm_granskning.pdf Pdf, 4.4 MB. 4.4 MB 2020-09-14 16.26
Plankarta Slättmalm_granskning (sida 1).pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2020-09-14 16.26
Plankarta Slättmalm_granskning (sida 2).pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2020-09-14 16.26
Samrådsredogörelse_ Slättmalm.pdf Pdf, 618.5 kB. 618.5 kB 2020-09-14 16.26
Gestaltningsprogram_uppdatering inför granskning.pdf Pdf, 34.7 MB. 34.7 MB 2020-09-14 16.26

Granskning 2

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskningsutlåtande efter granskning nr 1_ .pdf Pdf, 472.8 kB. 472.8 kB 2022-08-24 13.17
Planbeskrivning_Slättmalm_granskning nr 2.pdf Pdf, 4.8 MB. 4.8 MB 2022-08-24 13.17
Plankarta Slättmalm Granskning nr 2_del 1.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2022-08-24 13.17
Plankarta Slättmalm Granskning nr 2_del 2.pdf Pdf, 3.7 MB. 3.7 MB 2022-08-24 13.17
Illustrationsplan.pdf Pdf, 899.1 kB. 899.1 kB 2022-08-24 13.17

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gestaltningsprogram.pdf Pdf, 11.5 MB. 11.5 MB 2022-08-24 13.17
Trafikutredning.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2022-08-24 13.17
Förprojektering av väg 225 och infart till planområdet.pdf Pdf, 808.2 kB. 808.2 kB 2022-08-24 13.17
Tillägg till dagvattenutredningen.pdf Pdf, 558.1 kB. 558.1 kB 2022-08-24 13.17

Antagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning Slättmalm antagande.PDF Pdf, 4.8 MB. 4.8 MB 2023-05-11 14.17
Plankarta Slättmalm antagnde del 1.PDF Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2023-05-11 14.17
Plankarta Slättmalm antagande del 2.PDF Pdf, 3.8 MB. 3.8 MB 2023-05-11 14.17
Granskningsutlåtande_granskning nr 2.PDF Pdf, 255.4 kB. 255.4 kB 2023-05-11 14.17
Slättmalm illustrationsplan antagande.PDF Pdf, 899.2 kB. 899.2 kB 2023-05-11 14.17

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektledare
Simon Aspenberg
simon.aspenberg@botkyrka.se

Planarkitekt
Kaisa-Leena Aksli
kaisa-leena.aksli@botkyrka.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
sbf@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Planprocessen

Det här är klart

Uppdrag

Samråd

Granskning

Granskning nummer 2

Antagande


Kvar att göra

Laga kraft

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: