Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Slättmalm

Nu prövas möjligheten att bygga bostäder i östra Vårsta. I natur- och sjönära läge planeras 350 nya bostäder i småhus och låga flerbostadshus, samt en förskola.

Bakgrund

Syftet med planen är att pröva möjligheten att skapa ett bostadsområde med naturnära bebyggelse i östra Vårsta inom fastigheter Malmbro Gård 1:4, Vårsta 1:20 och Vårsta 1:14 med flera.

I detaljplanarbetet föreslås även en ny förskola och två gruppboenden.

Från den 8 november till den 29 november 2017 hölls samråd för förslaget, och 14 september 2020 till den 12 oktober 2020 granskades förslaget. Sedan granskningen har flera förändringar av förslaget skett för att bemöta inkomna yttranden från granskning nr 1.

De ändringar som har skett är bland annat:

  • Läget och utbredning av väg 255 har justerats enligt en ny förprojektering av väg 225 för att bemöta Trafikverkets synpunkter från granskning nr 1.
  • Infarten och gatan upp till planområdet har justerats.
  • Kvartersmarken och byggrätter har justerats
  • Dagvattenkonsulter har gjort ett tillägg för tidigare dagvattenutredning för att bedöma om utredningen är fortfarande aktuell och därmed kommunens bedömningar i dagvattenfrågor aktuella.

Därmed ställdes förslaget ut för en förnyad granskning (granskning nr 2).

Vad händer nu?

Från den 26 augusti 2022 till 26 september 2022 pågick granskning nr 2 av förslaget. Nu sammanställer vi de synpunkter som kommit in i ett granskningsutlåtande. Om inga större förändringar av förslaget behöver göras till följd av synpunkterna kommer förslaget kunna antas av kommunfullmäktige.

Samråd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning_170921.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2020-04-23 12.08
170922_Plankarta Slättmalm_del 1.pdf Pdf, 783.1 kB. 783.1 kB 2020-04-23 12.08
170922_Plankarta Slättmalm_del 2.pdf Pdf, 786.6 kB. 786.6 kB 2020-04-23 12.08
Illustrationsplan 170904.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2020-04-23 12.08
5_Gestaltningsprogram.pdf Pdf, 38.8 MB. 38.8 MB 2020-04-23 15.42
MKB 170919 samrådshandling.pdf Pdf, 16.9 MB. 16.9 MB 2020-04-23 12.08

Granskning 1

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Illustrationsplan.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2020-09-14 16.26
Planbeskrivning_Slättmalm_granskning.pdf Pdf, 4.4 MB. 4.4 MB 2020-09-14 16.26
Plankarta Slättmalm_granskning (sida 1).pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2020-09-14 16.26
Plankarta Slättmalm_granskning (sida 2).pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2020-09-14 16.26
Samrådsredogörelse_ Slättmalm.pdf Pdf, 618.5 kB. 618.5 kB 2020-09-14 16.26
Gestaltningsprogram_uppdatering inför granskning.pdf Pdf, 34.7 MB. 34.7 MB 2020-09-14 16.26

Granskning 2

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskningsutlåtande efter granskning nr 1_ .pdf Pdf, 472.8 kB. 472.8 kB 2022-08-24 13.17
Planbeskrivning_Slättmalm_granskning nr 2.pdf Pdf, 4.8 MB. 4.8 MB 2022-08-24 13.17
Plankarta Slättmalm Granskning nr 2_del 1.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2022-08-24 13.17
Plankarta Slättmalm Granskning nr 2_del 2.pdf Pdf, 3.7 MB. 3.7 MB 2022-08-24 13.17
Illustrationsplan.pdf Pdf, 899.1 kB. 899.1 kB 2022-08-24 13.17

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gestaltningsprogram.pdf Pdf, 11.5 MB. 11.5 MB 2022-08-24 13.17
Trafikutredning.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2022-08-24 13.17
Förprojektering av väg 225 och infart till planområdet.pdf Pdf, 808.2 kB. 808.2 kB 2022-08-24 13.17
Tillägg till dagvattenutredningen.pdf Pdf, 558.1 kB. 558.1 kB 2022-08-24 13.17

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektledare
Simon Aspenberg
simon.aspenberg@botkyrka.se

Planarkitekt
Kaisa-Leena Aksli
kaisa-leena.aksli@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Planprocessen

Det här är klart

Uppdrag

Samråd

Granskning

Granskning nummer 2

 

Kvar att göra

Antagande

Laga kraft

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: