Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Pågående planer och program

 • Detajplaneprogram för Kassmyra

  Kommunen ska upprätta ett detaljplaneprogram för Kassmyraåsen och hur området kan utvecklas.

 • Grindstugan

  Nu prövas möjligheten att bygga bostäder i naturnära läge i Grödinge.

 • Sibble

  Inom området pågår arbete med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp. I samband med det prövas möjligheten att förtäta området.

 • Slättmalm

  I natur- och sjönära läge i östra Vårsta planeras 350 nya bostäder i småhus och låga flerbostadshus, samt en förskola.

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen har ansvaret för att förvalta vårt fysiska samhälle.

Tekniska förvaltningen