Öppna mobilmenyn

Gällande detaljplaner

En detaljplan berättar vad som får byggas inom ett område och hur mark och vatten ska användas. I kartan finns alla gällande detaljplaner i Botkyrka kommun. Nedanför kartan listar vi antagna program till detaljplaner.

Detaljplaner

Om du till exempel vill bygga ut din bostad och ska söka bygglov måste du först undersöka den gällande detaljplanen för området. I webbkartan visas alla gällande detaljplaner som ett blått lager.

Klicka i rutan nere till höger i kartan för att öppna kartan i helskärm. Genom att klicka på det område du är intresserad av får du fram dokumenten till detaljplanen. Du kan också söka efter en fastighet i sökrutan uppe till vänster när du öppnat kartan i helskärm.


Program till detaljplaner

Ett program till detaljplan, eller planprogram, kan i vissa fall göras innan detaljplanearbeten påbörjas för att klargöra hur marken i ett område ska användas i stora drag. Programmet förtydligar utgångspunkter, mål och konsekvenser, och innehåller ofta en vision för hur ett område ska utvecklas. Programmet följer sedan med in i arbetet med detaljplanen.

Fittja

Framtid Fittja är ett långsiktigt och strategiskt program som anger inriktningen för hur stadsdelens fysiska miljö ska utvecklas och redovisar flera förslag till förändringar av den fysiska miljön.

Planprogram för Fittja

Centrala Hallunda

Planprogrammet för centrala Hallunda beskriver vilka kvalitéer och brister som området har och hur området kan utvecklas.

Planprogram för centrala Hallunda

Hallunda Gård

Planprogram för Hallunda Gård syftar till att ange var och med vilken sorts bostadsbebyggelse området kan utvecklas, samt hur övrig mark ska disponeras vid Hallunda gård.

Planprogram för Hallunda gård

Hågelby, Eriksberg och Lindhov

Syftet med programmet är att beskriva hur området kring Hågelby, Eriksberg och Lindhov ska kunna utvecklas under en lång period framöver. Programmet visar en sammanvägning av hur områdets förutsättningar kan nyttjas.

Planprogram för områdena Hågelby, Eriksberg och Lindhov

Slagsta strand

Planprogrammet för Slagsta strand belyser förutsättningar och föreslår en inriktning för hur området som helhet kan utvecklas till en attraktiv stadsdel med bostäder och verksamheter.

Planprogram för Slagsta strand

Centrala Tullinge

Planprogrammet visar hur centrala Tullinge kan utvecklas till en stadskärna med nya stadskvarter, gator, torg och parker. Med en förbättrad centrumkärna, mer tillgänglig pendeltågsstation samt fler bostäder för både yngre och äldre möjliggörs klimatsmarta val och ett aktivt vardagsliv.

Planprogram för centrala Tullinge

Sibble, Eldtomta och Kagghamra

Planprogrammet syftar till att ge förutsättningar för en förbättrad miljö och hälsa i områdena Kagghamra, Sibble och Eldtomta. Programmet klargör de ekonomiska förutsättningarna för införande/utbyggnad av kommunalt avlopp och vatten samt ger riktlinjer för bebyggelseutveckling.

Planprogram för Sibble, Eldtomta och Kagghamra Pdf, 6.9 MB.

Senast uppdaterad:

Pågående detaljplaner

Här ser du var kommunen tar fram nya detaljplaner och ändrar i befintliga planer.

Pågående planararbete

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: