Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Gällande detaljplaner

En detaljplan berättar vad som får byggas inom ett område och hur mark och vatten ska användas. I kartan finns alla gällande detaljplaner i Botkyrka kommun.

Detaljplaner

Om du till exempel vill bygga ut din bostad och ska söka bygglov måste du först undersöka den gällande detaljplanen för området. I webbkartan visas alla gällande detaljplaner som ett blått lager.

Klicka i förstoringsrutan till vänster i kartan för att öppna kartan i helskärm.


Program till detaljplaner

Ett program till detaljplan, eller planprogram, kan i vissa fall göras innan detaljplanearbeten påbörjas för att klargöra hur marken i ett område ska användas i stora drag. Programmet förtydligar utgångspunkter, mål och konsekvenser, och innehåller ofta en vision för hur ett område ska utvecklas. Programmet följer sedan med in i arbetet med detaljplanen.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Pågående detaljplaner

Här ser du var kommunen tar fram nya detaljplaner och ändrar i befintliga planer.

Pågående planararbete

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: